พิธีตักบาตรพระ 777 รูป 7 ครั้ง ตลอดเดือนมกราคม 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานชาวคลองสาม วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 หน้า อบต.คลองสาม
...อ่านต่อ
ตักบาตรคณะสงฆ์ ๓๐๙ รูป วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยผู้ประสบภัยฯ ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรพระ ๔๐๐ รูป ครบรอบ ๔๐ ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
...อ่านต่อ
ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป ปีที่ ๓ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน พศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานสงฆ์ พระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย ประธานฆราวาส นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย
...อ่านต่อ
ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป ปีที่ ๗ คณะสงฆ์และพี่น้องชาวระยอง ขอส่งกำลังใจและข้าวสารอาหารแห้ง แด่พุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าห้างโลตัส ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง
...อ่านต่อ
ตักบาตรพระนานาชาติ ๑,๑๑๑ รูป วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ถนนนกแก้ว จ.เลย
...อ่านต่อ
ตักบาตรพระ ๑,๑๙๙ รูป วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ถนนชายหาดพัทยากลาง
...อ่านต่อ
รวมพลัง มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด คณะครู และทหารในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
...อ่านต่อ
ตักบาตรพระ ๑,๐๐๙ รูป วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
...อ่านต่อ
ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ตลาดสดไอยรา จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
...อ่านต่อ
ถวายเป็นพุทธบูชา และช่วยเหลือพระภิกษุ ๓๒๓ วัดใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ถนนกลางเมืองขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
...อ่านต่อ
ตักบาตรสามเณร จำนวน ๒๙๙ รูป วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ แมคโคร คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป จาก ๙ จังหวัด วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ถนนเอกชัย หน้าห้องสมุดมีชีวิต ถึง หน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัดใน ๔ จังหวัดชายแดนใต้
...อ่านต่อ
ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนใต้ วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ถนนเชียงใหม่ - ฝาง หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร Fest to Fresh พระ 775 รูป ต้อนรับ Freshy KU 75 วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
...อ่านต่อ
ตักบาตรพระ 10,000 รูป ครั้งแรก ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2558
...อ่านต่อ
ตักบาตรกตัญญู ครั้งที่ ๗ พระภิกษุสงฆ์ ๙๙๙ รูป วันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
...อ่านต่อ
ตักบาตรพระนานาชาติ คณะสงฆ์ 4 ประเทศ 14 จังหวัดภาคใต้ 10,000 รูป ใจกลางเมืองหาดใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 เวลา 06.00 น.
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรดอกไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง พระ ๓,๐๐๐ รูป วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี
...อ่านต่อ
ตักบาตรพระ ๑,๕๔๓ รูป หน้าที่ว่าการ อ.สันป่าตองวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง