วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สตช. จัดสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำร

บทความพิเศษ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ


สตช. จัดสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำรวจ

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

         วัดพระธรรมกายต้อนรับผู้เข้าสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และ เจ้าหน้าที่อำนวยการสอบ รวมทั้งสิ้นกว่า ๓๕,๐๐๐ คน ณ สภาธรรมกายสากล เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา

           ตามที่กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เปิดรับสมัครและ สอบแข่งขันบุคคลภายนอกที่มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๒ในกลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม และกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน ๑,๕๕๐ อัตรา โดยผู้สมัครต้องเข้าสอบแข่งขันในเขต ที่ตนสมัครตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ คือในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑ - ๘ ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนกลาง คือกองบัญชาการศึกษา ซึ่งจัดสอบที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

           ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสอบในส่วนกลางดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย พล.ต.ต.ปรมะ ภัทรบุญศิริ ผู้บังคับการกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์มายังพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธี์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในสภาธรรมกายสากล และพื้นที่บางส่วนของมหารัตนวิหารคดสำหรับเป็นห้องสอบ ศูนย์อำนวยการสอบ จุดต้อนรับและบริการต่าง ๆ ซึ่งกองการสอบเล็งเห็นว่า วัดพระธรรมกาย มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ และสี่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถรองรับผู้เข้าสอบในส่วนกลางจำนวน ๓๓,๖๘๖ คนให้ทำการสอบโดยพร้อมเพรียงในวัน และเวลาเดียวกันได้ เพื่อให้การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธี์ยุติธรรมอย่างแท้จริง
          ในการนี้ทางวัดพระธรรมกายได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในมหารัตนวิหารคด ช่วงระหว่าง Core 1 และ Core 32 เป็นจุดต้อนรับผู้เข้าสอบและญาติที่เดินทางมาด้วย ซึ่งจุดนี้มีบอร์ดแจ้งรายชื่อของผู้เข้าสอบ และบอร์ดประชาสัมพันธ์อื่น ๆ และมีน้ำดื่มเตรียมไว้ให้บริการ ส่วนห้องสอบทั้งหมดใช้พื้นที่ภายในสภาธรรมกายสากล ซึ่งมีการจัดเตรียมโต๊ะ ะและเก้าอี้ไว้ตามจำนวนของผู้เข้าสอบ นอกจากนี้ทางวัดยังได้อำนวยความสะดวก ด้วยการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถส่วนบุคคล ระบบเครื่องเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ต้อนรับ และห้องสอบ จุดบริการทางการแพทย์ และจุดบริการแจกหน้ากาก อนามัยและเจลล้างมือสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าสอบทุกคน ฯลฯ

           การสอบครั้งนี้เสร็จสี้นลงด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ของกองการสอบทุกท่าน ต่างประทับใจกับการต้อนรับ และความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่ของทางวัด ซึ่งวัดพระธรรมกาย มีความยินดีเป็นอย่างยี่งที่ได้มีส่วนร่วม ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ซึ่งจะเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญอย่างยี่ง ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความผาสุกที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมไทยสืบต่อไป

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล