วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา

เรื่องเด่น
เรื่อง : ลูกตะวัน


 


           
เนื่องในวาระโอกาสมหามงคล วันธรรมชัย ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระปลัดสุธรรม สุธมฺโม ผู้แทนมูลนิธิ ๖๐ ปี ธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่ง ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ได้จัดให้มีพิธีลงนาม ขยายความร่วมมือในด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา กับผู้แทนของมหาวิทยาลัยโอทาโก ณ มหาวิทยาลัย โอทาโก เมืองดันนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์

           พระปลัดสุธรรม สุธมฺโม และคณะ ในนาม ผู้แทนมูลนิธิ ๖๐ ปี ธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่ง ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ได้ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมอเล เรย์ หัวหน้าภาควิชา เทววิทยาและศาสนา ผู้แทนของมหาวิทยาลัยโอทาโก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๑๔๐ ปี และมีชื่อเสียงด้านการ ศึกษาและวิจัยในระดับโลก เพื่อขยายความร่วมมือ ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาระหว่างกัน โดยมีข้อ สรุปดังนี้

           ประการแรกทั้งสองฝ่ายตกลงในหลักการ ที่จะจัดตั้ง ศูนย์การศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนา ธรรมชัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี หลักสูตรวิชาด้านพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในอนาคต และอีกประการต่อมาทางมูลนิธิฯ จะส่งนักวิชาการ ไปร่วมสอนกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยโอทาโก ตั้งแต่ปีการศึกษาหน้า คือปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพิ่มอีก ๑ ท่าน (ปัจจุบันมีอยู่ ๒ ท่าน คือ พระมหา ดร. มนต์ชัย มนฺตคโม และดร. ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล) รวมทั้งหมด ๓ ท่าน นอกจากนี้ ภายในงานยังมี พิธีมอบพระไตรปิฎกฉบับพุทธชยันตี (ฉบับสิงหล ของประเทศศรีลังกา) จำนวน ๑ ชุด ให้แก่ห้องสมุด กลางของมหาวิทยาลัยโอทาโกอีกด้วย

           ทั้งนี้ ตลอดหน้าประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของ มหาวิทยาลัยโอทาโกกว่า ๑๔๐ ปี ที่ผ่านมานั้น ยังไม่ เคยมีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนามาก่อน แต่หลังจากที่พระปลัดสุธรรม สุธมฺโม ได้ประสาน กับทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จนกระทั่งสามารถบรรลุ ข้อตกลงในการลงนามความร่วมมือทางการศึกษา พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ ผ่านมา ส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษา ของทางมูลนิธิฯ เข้าศึกษาแล้ว จำนวน ๔ ท่าน พร้อมอาจารย์ที่ร่วมสอนอีก ๒ ท่าน และทาง มหาวิทยาลัยยังได้อนุมัติให้มีหลักสูตรการเรียนด้าน พระพุทธศาสนา รวม ๕ วิชา และมีแนวโน้มที่จะ อนุมัติเพิ่มเติมอีกจนถึง ๙ วิชา นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้มอบทุนให้แก่นักศึกษาด้าน พระพุทธศาสนา ที่มีผลการสอบได้คะแนนสูงสุด ประจำปี ปีละ ๒ ทุน รวม ๔ ทุน ในช่วง ๒ ปีที่ ผ่านมา

           อีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ทาง มูลนิธิ ๖๐ ปี ธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่งประเทศ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ซึ่งมีพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์เป็นองค์สถาปนา เป็นมูลนิธิ แห่งแรกที่ทางมหาวิทยาลัยโอทาโกยอมรับให้มีการ ส่งนักวิชาการและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ เรียนการสอน และการวิจัยด้านพระพุทธศาสนา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมาอีกด้วย

           ดังนั้นพิธีลงนามสัญญาครั้งที่ ๒ ในวันธรรมชัยนี้ จึงเป็นการขยายผลความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ กับ ทางมหาวิทยาลัยโอทาโกให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และเป็น ประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของลูกพระธัมฯ ใน ภาคพื้นโอเชียเนียทุกรูป ทุกคน ที่ได้ร่วมกันสนอง นโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย เพื่อศึกษาค้นคว้าและวิจัยคำสอนดั้งเดิมให้เป็นที่ยอมรับ
ในแวดวงของนักวิชาการในระดับโลก ซึ่งจะนำไปสู่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ให้เป็นจริงได้ในที่สุด

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล