วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีลงนามความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์

พุทธบริษัท ๔ เป็นหนึ่งเดียวกัน
เรื่อง : ลูกตะวัน

 
 

    ด้วยมโนปิธานของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่ปรารถนาจะฟื้นฟู คำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หวนคืนกลับมา เพื่อขยายและเผยแผ่ พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ สถาบันธรรมชัย วัดพระธรรมกาย จึงได้เชื่อมสายสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ และรวบรวมหลักฐาน เกี่ยวกับวิชชาธรรมกายในคัมภีร์โบราณต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก

        

 

         วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วันธรรมชัย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ ๔๐ พรรษา ของการอุปสมบทเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ของ พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) องค์ประธาน ผู้สถาปนาสถาบันธรรมชัย ด้วยเหตุนี้ พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมชัย จึงได้ปรารภเหตุดังกล่าว จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางด้าน วิชาการ กับทางมหาวิทยาลัยปักกิ่ง หรือที่เรียกกันในหมู่ชาวจีนว่า "เป่ยต้า" ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย อันดับหนึ่งของประเทศจีน และเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่กำลังก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการศึกษา และการวิจัยของโลก มหาวิทยาลัยแห่งนี้คือความใฝ่ฝัน ของเยาวชนจีนทั่วประเทศหลายร้อยล้านคน ซึ่งในแต่ละปีจะมีเยาวชนระดับหัวกะทิเพียงแค่ ๓,๐๐๐ คนเท่านั้น ที่จะได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้

           คณะนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ที่เดินทางมาร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วยศาสตราจารย์หวังปังเหว่ย คณบดีคณะวิจัยบูรพาศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา สันสกฤต และค้นคว้าหลักฐานทางพระพุทธศาสนา ศาสตราจารย์ ดร.ต้วนฉิง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยคัมภีร์พระพุทธศาสนาบาลี - สันสกฤต และ ดร.ซ่าเอ่อจี ผู้เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนาทิเบต ซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับสถาบันธรรมชัย ในการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีนสมัยใหม่ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะช่วยทำให้ชาวจีนกว่า ๑,๓๐๐ ล้านคน สามารถเข้าถึงคำสอนดั้งเดีมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ และพระไตรปิฎกฉบับที่จะเริ่มลงมือจัดทำขึ้นใน เร็ว ๆ นี้ จะเป็นที่รู้จักกันในนาม "พระไตรปิฎกบาลี เป่ยต้า ธรรมชัย" หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Beida-Dhammachai Pali Series (BDP)

 


 

           พิธีลงนามครั้งประวัติศาสตร์

           พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นในช่วงสายของวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๒ โรงเรียนปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย โดยมีคณะสงฆ์ และเหล่ากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งประวัติศาสตร์นี้กัน อย่างคับคั่ง พิธีกรรมเริ่มต้นด้วยการชมวีดีทัศน์แนะนำสถาบันธรรมชัยและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง จากนั้น กัลฯไพศาล ทวีชัยถาวร ตัวแทนศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เป็นภาษาจีน และเมื่อกล่าวจบ แล้วได้ร่วมกับ กัลฯเสาวนี หิรัญศิริ และกัลฯวรรณา อุดมผล มอบช่อดอกไม้ให้แก่คณาจารย์ทั้ง ๓ ท่าน

           จากนั้น ศาสตราจารย์หวังปังเหว่ย คณบดี คณะวิจัยบูรพาศาสตร์ กล่าวบรรยายถึงพุทธศาสนา ในประเทศจีนจากอดีตถึงปัจจุบัน และวิสัยทัศน์ ความร่วมมือในด้านวิชาการของ ๒ สถาบัน ต่อด้วย การปาฐกถาของพระมหา ดร. สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมชัย เกี่ยวกับโครงการทาง ด้านวิชาการต่าง ๆ ที่จะร่วมมือกันต่อไปในอนาคต ปิดท้ายด้วยพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักวิจัยคัมภีร์พระพุทธศาสนาบาลี -สันสกฤต มหาวิทยาลัยปักกี่ง และสถาบันธรรมชัย วัดพระธรรมกาย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ต้วนฉิง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยคัมภีร์พระพุทธศาสนา บาลี สันสกฤต มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมชัย เป็นตัวแทนในการลงนามของทั้งสองฝ่าย

            ในโอกาสนี้ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้ร่วมกันถวายพระสูตรสัทธรรมบุณฑริกสูตร ซึ่ง เป็นพระสูตรใบลานฉบับคัดลอกของฮ่องเต้จีนที่พระราชทานแก่กษัตริย์เนปาล ซึ่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เป็นผู้เก็บรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี้เอาไว้ โดยตั้งใจนำมาถวายแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ องค์ประธานผู้สถาปนาสถาบันธรรมชัยไว้เป็นที่ระลึก โดยมีพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ เป็นตัวแทน รับมอบ ซึ่งวัดพระธรรมกายเป็นองค์กรพุทธแห่งแรก ของโลกที่ได้รับมอบพระสูตรฉบับนี้จากมหาวิทยาลัย ปักกิ่ง

            ทั้งนี้ ศาสตราจารย์หวังปังเหว่ย กล่าวถึงความสำคัญของการลงนามในความร่วมมือทางด้าน วิชาการกับสถาบันธรรมชัยในครั้งนี้ว่า

           "มหาวิทยาลัยปักกิ่งของเราปรารถนาที่จะพัฒนาระบบการแปลพระสูตรแบบดั้งเดิมของจีน จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมมือกับสถาบันธรรมชัย ทำการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีน เพื่อให้ชาวจีนได้มีโอกาสศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า งานครั้งนี้ผมถือว่าเป็นภารกิจที่ทรงเกิยรติ สูงศักดิ์ และท้าทายมาก ผลจากการทำงานร่วมกัน ในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนภาษา บาลีและพระพุทธศาสนาในจีน รวมถึงการนำเสนอ ผลงานของเราต่อนานาชาติ นอกจากนี้ยังช่วยให้ชาวพุทธในประเทศจีนได้ศึกษาพระสูตรที่สำคัญของ พุทธศาสนาเถรวาท ดังนั้น งานนี้จึงเป็นภารกิจที่มีความหมายอย่างมากต่อชาวพุทธในประเทศจีน และยังเป็นความก้าวหน้า ทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ของมหาวีทยาลัยปักกิ่งอีกด้วย"

 

 

           การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และสถาบันธรรมชัยในครั้งนี้ คือจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาสู่ การตรวจชำระพระไตรปิฎก ร่วมกับนักวิชาการจากทั่วโลก เพื่อให้ได้พระไตรปิฎก ฉบับที่สมบูรณ์มากที่สุด ควบคู่ไปกับการค้นคว้าหาหลักฐาน เกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย เพื่อยืนยันถึงคำสอน ดั้งเดิมที่ถูกต้องตรงกันทั้งในด้านปริยัติ และปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดผลคือปฏิเวธ เพื่อให้ชาวโลกทั้งมวล ได้เข้าถึงสันติสุขภายใน จากคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล