วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันสมาธิโลก

ทบทวนบุญ

เรื่อง : ธีรนาถ

  

 

  "วันสมาธิโลก" วันสำคัญแห่งการสร้างบารมี ที่ยอดกัลยาณมิตรจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้พร้อมใจกันเดินทางมาสั่งสมบุญ ซึ่งบังเกิดขึ้นพร้อมกันในวันเดียวถึง ๗ บุญใหญ่ด้วยกัน ซึ่งเป็นภาพแห่งการสร้างบารมีที่ยังมหาปีติให้บังเกิดขึ้น แก่ผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้อย่างไม่มีวันรู้เลือน...

           วันสมาธิโลกเกิดขึ้นจาก การปรารภถึงเหตุการณ์อันเป็นโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อเครื่องบินของสหรัฐฯ ทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมือง ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในคราวเดียวถึงกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมขององค์กร ยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จึงมีมติให้วันดังกล่าว
ของทุกปีเป็นวันสมาธิโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลก หันมาสร้างสันติภาพด้วยวิถีทางที่สงบปราศจากความ รุนแรง และรณรงค์ให้ชาวโลกหันมาให้ความสำคัญ กับการนั่งสมาธิ เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจ ของมวลมนุษยชาติ อันจะเป็นทางมาของการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ได้อย่างผาสุกสืบไป

           ทั้งนี้ วัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับ ในปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมี ๗ บุญใหญ่บังเกิดขึ้นในคราวเดียวกัน ดังต่อไปนี้

 

พิธีปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสมาธิโลก

           ภาคเช้า สาธุชนทุกท่านพร้อมเพรียงกันในสภาธรรมกายสากล เมื่อท่านประธานสงฆ์ คือ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์เดินทางมาถึง ศูนย์กลางพิธี นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และเจริญสมาธิภาวนา ภาพแห่งการปฏิบัติธรรม อันสงบและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งสันติสุขในครั้งนี้ ได้รับการถ่ายทอดผ่านช่อง DMC สู่สายตาของคนทั่วโลก ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านั้นหันมาสนใจศึกษาการนั่งสมาธิ เพื่อรู้จักวิธีการควบคุม จิตใจของตนให้สงบเยือกเย็น จนกระทั่งสามารถเข้า ถึงดวงตะวันแห่งสันติภาพภายใน ที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน ซึ่งดวงตะวันภายในที่ใสเย็นนี้ จะช่วยแปรเปลี่ยนความรุ่มร้อนในจิตใจ ให้กลับกลาย เป็นความสุขอันไม่มีประมาณ เมื่อนั้นมนุษย์ทุกคนจะเกิดความรัก ความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลก เลิกคิดเบียดเบียน ทำร้าย ทำลายกัน และจะช่วยกัน แผ่ขยายสันติสุขไปสู่บุคคลรอบข้าง และแผ่ขยาย กว้างไกลออกไปสู่ระดับสังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก จนกระทั่งกลายเป็นสันติภาพโลกอย่างแท้จริงได้ในที่สุด


พิธีบูชาข้าวพระ ถวายเป็นพุทธบูชา


           เมื่อท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนเจริญภาวนา จนใจสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งดีแล้ว จึงได้นำสาธุชนกล่าวคำบูชาข้าวพระ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่ง การบูชาข้าวพระนั้นมีจุดเริ่มต้นจากคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ได้อาศัย อานุภาพจากการเข้าถึงพระธรรมกาย นำภัตตาหาร คาวหวาน ที่จัดแต่งอย่างละเอียดประณีตน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนนิพพาน
ซึ่ง ผลบุญที่ได้รับจาก การบูชาข้าวพระ เป็นบุญพิเศษที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ไม่อาจจะนับจะประมาณได้ เพราะเป็นการถวายทาน ที่ถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์ 

          พิธีบูชาข้าวพระจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ต้นเดือนมาเป็นเวลากว่า ๕๐ ปีแล้ว จากจุดเริ่มต้น เล็ก ๆ ณ บ้านธรรมประสิทธิ์ ภายในวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จวบจนปัจจุบันมีสาธุชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระที่วัดพระธรรมกายครั้งละนับแสนคน พร้อม ๆ กับศูนย์สาขาทั่วโลกที่ประกอบพิธีบูชาข้าวพระในเวลาเดียวกันกับประเทศไทย ซึ่งเป็น "เวลาธรรมกาย" ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทุกชาติ ทุกภาษาทั่วโลก ได้มีโอกาสสั่งสม บุญใหญ่จากการบูชาข้าวพระโดยพร้อมเพรียงกัน

 


พิธีมุทิตาสักการะ
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ครั้งที่ ๒๒

         เริ่มต้นบุญใหญ่ในภาคบ่ายด้วยพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลก ภาพของวีรบุรุษกองทัพธรรม ทั้ง ๔๐ รูป เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความองอาจ สง่างาม ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของมหาสมาคม อันประกอบด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนเป็นเรือนแสน ที่เดินทางมาร่วมแสดงมุทิตาจิตกับมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยคทุกรูปในวาระโอกาสนี้

        พิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ และรองแม่กองบาลีสนามหลวง เดินทางมาเป็นประธานในพิธี หลังจาก ที่กัลฯอนันต์ อัศวโภคิน กล่าวถวายรายงานเสร็จสิ้น ลงแล้ว ประธานสงฆ์ได้มอบพัดรองและผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ จำนวน ๔๐ รูป จากทั่วประเทศ และมอบมณีเศวตพัสตร์แก่อุบาสิกานภาพร วรสายัณห์ ผู้สอบได้บาลีศึกษา ๙ อีกด้วย จากนั้น พระมหาโสพล สุพโล วัดพระธรรมกาย ตัวแทนผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค กล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกถึงความสำคัญของภาษาบาลี และความตั้งใจของเปรียญธรรม ๙ ประโยคทุกรูปที่จะช่วยกันเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลก ตลอดจนช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนาน เพื่อเป็นที่พึ่งของ ชาวโลกตลอดไป และต่อด้วยการเปิดใจจากตัวแทน ของสามเณรวัดพระธรรมกาย คือ สามเณรณัฐวุฒิ มีศรีสุข และสามเณรวันเฉลิม จำปานวน ที่มาสร้าง รอยยิ้มและความประทับใจได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา พร้อมทั้งฝากแง่คิดให้คนไทยทุกคนไม่แบ่งสี ไม่เลือกข้าง แต่ให้เลือกกลาง คือ กลางองค์พระใส และรวมพลังทุกสีเพื่อสร้างความดี เพื่อ นำพาประเทศชาติและพระพุทธศาสนาให้เจริญ รุ่งเรืองสืบไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล