วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตามไปดู.. ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน

สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

ตามไปดู..
ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน


    ปัจจุบัน มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาที่ตามมาพร้อม ๆ กันก็คือ มีผู้คนจำนวนมากนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อตอบสนอง ความโลภ โกรธ หลงของตนเองและพวกพ้อง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากมายทั้งต่อโลกและสรรพชีวิต

 


    สำหรับทีมงานพีซเรฟโวลูชัน เราเลือก    ที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ด้วยการชักชวนผู้คนในประเทศต่าง ๆ นั่งสมาธิผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพระอาจารย์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน     นำนั่ง


    ผลที่ได้รับน่าชื่นใจมาก เราสามารถรวมผู้คนมานั่งสมาธิร่วมกันได้เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังตัวอย่างเช่น ในประเทศสาธารณรัฐเปรู ซึ่งอยู่ไกลถึงทวีปอเมริกาใต้ แรกเริ่มมีแค่อาสาสมัครอยู่ไม่กี่คน แต่ตอนนี้มีสมาชิกนั่งสมาธิออนไลน์เกือบ ๑,๐๐๐ คนแล้ว     คอลัมน์สร้างโลกแก้วเดือนนี้ ขออาสาพาท่านผู้อ่านไปพบกับบรรยากาศการนั่งสมาธิของชาวเปรู ซึ่งทีมงานพีซเรฟโวลูชันเดินทางไป    จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๖-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (จัดขึ้นเป็นปีที่ ๔)

 


    ในช่วงเวลา ๑๐ วันนี้ ทีมงานจัดนั่งสมาธิไป ๑๔ รอบ นั่งสมาธิสุดสัปดาห์ ๑ รอบ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า ๘๐๐ คน


    การจัดกิจกรรม PIPO รอบที่ ๑ จัดขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาล San Borja อันมีชื่อเสียง    ของประเทศเปรู วันนี้มีเยาวชน ๕๐ คน มานั่งสมาธิ และฟังการบรรยายเรื่อง “สมาธิกับ  ความเชื่อมั่นในตัวเอง” แม้สถานที่นั่งสมาธิ    ไม่ค่อยสัปปายะ แต่ทุกคนก็ตั้งใจนั่งมาก 


    เมื่อพระอาจารย์ให้ลืมตา ทุกคนพากันประหลาดใจที่เวลาผ่านไปถึง ๓๐ นาทีแล้ว    บางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวลอยได้ และลืมปัญหาต่าง ๆ ไปเลย

 


    กิจกรรมรอบที่ ๒ จัดที่ DBM มีคนเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน


    DBM เป็นบริษัทบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงลิมา รับบริการให้คำแนะนำในการโยกย้ายผู้บริหารและพนักงานในบริษัทใหญ่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะนำงานใหม่แก่บุคลากรที่มีอายุมากซึ่งถูกให้ออกจากงาน 

 


    การที่ทางบริษัทมีนโยบายให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการงานและสุขภาพจิต ทำให้พวกเขารู้จักสมาธิมาได้ระยะหนึ่งแล้ว และในวันนี้ทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่มีโอกาสทำสมาธิกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 


    รอบนี้ พระอาจารย์แนะนำการทำสมาธิโดยโยงเข้ากับการบริหารจัดการความเครียด  ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้ทางบริษัท DBM มาก    ถึงกับขอให้พีซอาร์คิเทคกาบีซึ่งเป็นแกนหลัก     ในการจัดกิจกรรม PIPO ในประเทศเปรู เสนอแนวทางในการสอนสมาธิแก่บุคลากรที่ทางบริษัทดูแลอยู่     รอบที่ ๓ จัดกิจกรรมที่ศูนย์โยคะอัษฎางค์ มีคนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๒ คน ส่วนใหญ่เคยนั่งสมาธิมาแล้ว รอบนี้เก็บค่าใช้จ่ายด้วย


    ที่นี่ พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ ๒ รอบ รวม ๓ ชั่วโมง รอบแรกให้รู้จักคำว่า “สบาย” อีกรอบสอนเรื่องฐานที่ตั้งของใจทั้ง ๗ ฐาน แล้วให้ลองฝึกไล่ฐานดู ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมซึ่งเคยนั่งสมาธิกันมาก่อนบอกว่า การทำสมาธิโดยการนำใจไปไว้ที่ศูนย์กลางกายนั้นง่ายกว่าวิธีอื่นที่เคยทำมาก

 


    รอบที่ ๔ จัดที่โรงละคร Ricardo Blume มีผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน


    รอบนี้ถือเป็นรอบไฮไลต์ของการไปเยือนเปรูในครั้งนี้ เพราะอาสาสมัครของพีซเรฟโวลูชันเปรูขอจัดคอนเสิร์ตดนตรีบำบัด และนิมนต์  พระอาจารย์ไปนำนั่งสมาธิในโรงละครชื่อดังกลางกรุงลิมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศเปรูที่มีการแสดงดนตรีและการแนะนำวิธีทำสมาธิโดยพระสงฆ์ 

 


    หลังจากที่ได้ฟังดนตรีบำบัดเกือบ ๑ ชั่วโมงแล้ว พระอาจารย์ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ แล้วนำนั่งสมาธิเป็นเวลาเกือบ ๓๐ นาที 


    กาบีบอกว่ารอบนี้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างยกนิ้วให้กับความสอดประสานอย่างลงตัว           ของดนตรีบำบัดที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลาย และเสียง “สัมมา อะระหัง” ที่นำใจให้กลับไปอยู่   ในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ได้อย่างลงตัว  


    หลังจบกิจกรรม ผู้ร่วมทำสมาธิพากัน  ต่อคิวขอสนทนากับพระอาจารย์ ส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยนั่งสมาธิด้วยกันมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ พวกเขาบอกว่าปัจจุบัน   ยังฝึกสมาธิอยู่ แต่วันนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเป็นพิเศษ และมีความสุขมากที่เจอพระอาจารย์และทีมงานอีกครั้ง 


    วันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายคนอยากสมัครไปนั่งสมาธิสุดสัปดาห์ แต่โควตา ๔๐ คน เต็มแล้ว นอกจากนี้ทางโรงละครยังขอให้จัดกิจกรรมอย่างนี้อีกทุก ๓ เดือนด้วย

 


    รอบที่ ๕ จัดขึ้นเพื่อกลุ่มอาสาสมัคร     พีซเรฟโวลูชันเปรูโดยเฉพาะ 


    กาบีนัดถวายเพลพระอาจารย์และเลี้ยงทีมงานทั้ง ๑๒ คน ที่บ้านของเธอ เพื่อให้ทุกคนได้พบพระอาจารย์

 


     วันนี้ พระอาจารย์เปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาเรื่องการนั่งสมาธิ รวมถึงคำถามต่าง ๆ เช่น การที่พวกอาสาสมัครได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ ทำให้ห่างจากเพื่อนเก่า และกิจกรรมเก่า ๆ หลายคนจึงเกิดความสับสนว่าจะเอาอย่างไร   กับชีวิตดี ซึ่งพระอาจารย์ก็ช่วยแนะนำให้        เกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ 

 


    รอบที่ ๖ จัดที่โรงเรียน Los Reyes Rojos 

 


    โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแนวใหม่ในประเทศเปรู ที่เน้นการพัฒนาสภาพจิตใจของเด็กไปพร้อม ๆ กับความสำเร็จในเชิงวิชาการ ทำให้ทางโรงเรียนสนใจและอนุญาตให้ทีมงานไปสอนสมาธิแก่นักเรียน 


    วันนี้ มีเด็กประมาณ ๓๐๐ คน สมัครใจทดลองทำสมาธิ และหลายคนได้รับประสบการณ์       ที่ดี เช่น เห็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่ ชัด และสว่าง  มาก ๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกาย บางคนบอกว่า ในท้องสว่างมาก และเหมือนมีดวงปรากฏอยู่ในนั้น


    ครูใหญ่ยังบอกเลยว่า เด็ก ๆ ดูจะชอบประสบการณ์นี้มาก ดังนั้นต่อไปทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมฝึกสมาธิและโยคะเพื่อสุขภาพ โดยให้กาบีและทีมงานเข้ามาประสานงาน    รอบที่ ๗ จัดที่ Casa Taller มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๕ คน


    Casa Taller เป็นสถานที่ที่กลุ่มพีซ เรฟโวลูชันเปรูใช้ทำกิจกรรมมานานกว่า ๑ ปี ปกติ Casa Taller เปิดเป็นศูนย์บริการสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Center) แต่ก็ให้กลุ่มพีซเรฟโวลูชันเปรูเข้าไปใช้ฟรี จนกลายเป็นศูนย์รวมของสมาชิก 

 

 

 

    ทุกวันจันทร์กลุ่มอาสาสมัคร และชาวเปรูอีกหลายร้อยคนจะรวมตัวกันมานั่งสมาธิออนไลน์ ที่นี่ โดยมีพระอาจารย์และพีซอาร์คิเทคนำนั่ง ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษที่สมาชิกขาประจำ   จะได้เจอกับพระอาจารย์


    ปัจจุบัน Casa Taller ปิดกิจการแล้ว เนื่องจากปัญหาในการดำเนินธุรกิจ    รอบที่ ๘ จัดที่ Le Volant 


    Le Volant เป็นบริษัทที่ขายรถยนต์ฮุนได ผู้จัดการที่ชื่ออันโตนิโอเคยไปนั่งสมาธิกับ      พระอาจารย์ที่ DBM แล้วติดใจ จึงอยากให้พนักงานทดลองนั่งดูบ้าง เพราะว่าการขายรถ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และเป็นงานที่เกิดความเครียดได้ง่าย สมาธิจึงเป็นสิ่งที่ทีมของ   เขาต้องการ


    วันนี้ มีพนักงานมานั่งสมาธิ ๑๕ คน แม้หลาย ๆ คน เพิ่งเคยนั่งเป็นครั้งแรก แต่ก็รู้สึกผ่อนคลายและหายเครียด  


    ในโอกาสนี้ อันโตนิโอยังได้ขอบริจาคเงินจากพนักงานมามอบให้กลุ่มพีซเรฟโวลูชันเปรู เพื่อทำกิจกรรมในอนาคตด้วย    รอบที่ ๙ จัดที่ Respirales ซึ่งเป็นบ้านสุขภาพแบบองค์รวม ที่นี่ทีมงานพบรูปน้องวิว พรีเซนเตอร์ท่านั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย    ซึ่งเจ้าของบ้านเล่าว่า เมื่อ ๒ ปีก่อน เขาเคย  นั่งสมาธิออนไลน์กับพระอาจารย์และรู้สึก    ชอบมาก จึงเปิดบ้านให้คนมานั่งสมาธิ เขาอยากตกแต่งบ้านให้สัปปายะ จึงเลือกภาพ   น้องวิวมาทำเป็นวอลล์เปเปอร์


    วันนี้ มีคนมานั่งสมาธิที่ Respirales ๑๕ คน เป็นคนใหม่เกือบทั้งหมด ซึ่งทุก ๆ คน ต่างก็บอกว่ารู้สึกผ่อนคลายมาก และหลายคนรู้สึกว่าตัวเบา

  
๑๐


    รอบที่ ๑๐ จัดนั่งสมาธิร่วมกับภาควิชาจิตวิทยาของ Pontificia Universidad Cat?lica del Per? (PUCP) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเข้าถึงปัญญาชน และกลุ่มนักจิตวิทยาชาวเปรูซึ่งชื่นชอบ การใช้สมาธิบำบัดคนไข้ 

 


    กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นตอนเที่ยง นั่งสมาธิกันกลางแจ้งในสวนกลางมหาวิทยาลัยเลย     พระอาจารย์นำนั่งไป ๓๐ นาที มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐ คน ส่วนใหญ่บอกว่าประหลาดใจที่นั่งสมาธิกลางแดดเปรี้ยง ๆ ได้นานถึง ๓๐ นาที และยังรู้สึกผ่อนคลาย หายเครียดอีกด้วย 


    โอกาสนี้ พระอาจารย์ให้คำแนะนำเรื่องการใช้สมาธิเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียนและการค้นหาเป้าหมายชีวิตของตนเอง หลังเสร็จกิจกรรมมีการสัมภาษณ์พระอาจารย์ลงหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยด้วย

 

๑๑ 


    รอบที่ ๑๑ ช่วงเย็น อาธูโร อาสาสมัครของกลุ่มพีซเรฟโวลูชันเปรู นิมนต์พระอาจารย์ไปที่ค่ายมวยไทย “อัลติจูด” ซึ่งเขาเป็นครูมวยอยู่ที่นี่


    ที่ค่ายมวยนี้มีแต่วัยรุ่นชายที่คลั่งไคล้วัฒนธรรมไทย พวกเขาเรียนการไหว้แบบไทย เรียนรำไหว้ครู และเรียนภาษาไทยบางคำ เช่น ศอก เข่า จระเข้ฟาดหาง เป็นต้น พวกเขาจึงตื่นเต้นมากที่ได้เห็นพระซึ่งเป็นคนไทย


    ก่อนเริ่มนั่งสมาธิ เจ้าของค่ายมวย
ให้ลูกศิษย์รำมวยไทยไหว้ครูให้ดู เพื่อแสดงความเคารพต่อพระอาจารย์ซึ่งจะกลายเป็นครูของพวกเขาในคืนนี้ รอบนี้พระอาจารย์นำนั่ง ๔๐ นาที มีคนนั่งสมาธิ ๒๗ คน ส่วนใหญ่นั่งกันได้นิ่ง พระอาจารย์บอกให้ลืมตาก็ยังไม่ยอม 


    หลังนั่งสมาธิเสร็จ เจ้าของค่ายมวยขอให้พระอาจารย์คล้องมงคลให้ลูกศิษย์ เมื่อคล้องแล้ว พระอาจารย์ก็อธิบายความหมายของคำว่า “มงคล” ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฟัง    เจ้าของค่ายมวยชอบเรื่องที่พระอาจารย์เทศน์สอนมาก เขาบอกว่าจะนำไปสอนลูกศิษย์   รุ่นต่อ ๆ ไป


๑๒


    รอบที่ ๑๒ จัดที่บริษัท REP Per? ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนการใช้พลังงานของประเทศ เมื่อพระอาจารย์ไปถึงก็พบคนเต็มห้อง  (๕๓ คน) จึงขอให้นำเก้าอี้มาเพิ่ม เพราะเกรงว่าจะต้องยืนทำสมาธิกัน


    ก่อนเริ่มนั่งสมาธิ พระอาจารย์ถามว่า เวลาทำงานรู้สึกเครียดไหม? ทุกคนตอบว่าเครียด พระอาจารย์จึงบอกว่าที่เครียดก็เพราะใจไม่ได้ถูกฝึก จึงคุ้นกับการคิดวนไปวนมาในเรื่องของคน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งการคิดวนอยู่กับเรื่องเดิม ๆ ทำให้ร่างกายสิ้นเปลืองพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ พวกคุณในฐานะที่ทำงานบริษัทพลังงานแห่งชาติ ควรปฏิวัติการใช้พลังงานของคุณ ให้ใจไม่ดูดเอาพลังงานจากร่างกายมาใช้ แต่ให้ใจเป็นแหล่งจ่ายพลังงานอันบริสุทธิ์ที่สามารถเผื่อแผ่ไปยังคนทั้งโลกได้ด้วย


    วันนี้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลาย พวกเขาเห็นด้วย กับการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอ เพราะนอกจากจะช่วยลดความเครียดที่เกิดจากหน้าที่การงานแล้ว สมาธิยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน   ได้ด้วย

 

๑๓ 


    รอบที่ ๑๓ ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ที่     ESMON สถานที่ตากอากาศของกองทัพอากาศเปรู รอบนี้กาบีและทีมงานเก็บค่าใช้จ่ายจาก   ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย 


    วันนี้มีคนถึง ๗๐ คน ต้องการมานั่งสมาธิ แต่สถานที่รองรับได้แค่ ๔๐ คน 


    มีหญิงคนหนึ่งถามพระอาจารย์ว่า ตั้งแต่นั่งสมาธิกับท่านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ชีวิตก็มีความสุขขึ้น ซึ่งเธอพึงพอใจในระดับหนึ่งแล้ว จึงมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะพัฒนาการนั่งสมาธิต่อไป


    พระอาจารย์กล่าวว่า ความสุขที่เธอได้รับยังห่างไกลจากความสุขที่จะได้จากสมาธิชั้นสูงมาก หากฝึกต่อไป สักวันจะสามารถไปลิ้มรสความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งสนิทได้ด้วยตนเอง

 


    อีกคนหนึ่งกล่าวว่า ตั้งแต่ฝึกสมาธิกับ พระอาจารย์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เธอก็ทำใจเรื่องสามีที่เป็นมะเร็งและเพิ่งเสียชีวิตไปได้มาก แต่เธอยังต้องการที่พึ่งทางใจจึงหันไปเข้าโบสถ์ มากขึ้น ซึ่งทางโบสถ์แห่งนั้นกล่าวว่า การฝึกสมาธิและการทำโยคะเป็นหนทางของปีศาจ ทำให้เธอลังเลและหยุดฝึกไปช่วงหนึ่ง


    พระอาจารย์จึงให้คำแนะนำว่า ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบประโยชน์ของการฝึกสมาธิและโยคะมากมาย ในโลกตะวันตกทั้งอเมริกาและยุโรป ประชากรจำนวนมากพากันหันมาฝึกสมาธิจนเป็นกระแสเขย่าโลกเลยทีเดียว ดังนั้นจึงไม่ควรปิดกั้นโอกาสที่จะทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง    


    ในคืนสุดท้าย ทีมงานจัดพิธีจุดเทียนและปล่อยโคมลอย ซึ่งทุกคนต่างชื่นชอบกันมาก  

 

๑๔  


    งานสร้างสันติสุขแก่ชาวโลกของทีมงาน พีซเรฟโวลูชันทั้งหมดทั้งปวงที่ดำเนินไปได้   ด้วยดีนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสานกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เพื่อนมนุษย์ ทุกมุมโลกมีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณของตน  ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับความเจริญทางเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน     


    ที่ผ่านมา ถ้าหากไม่มีการพัฒนาระบบออนไลน์ให้ผู้คนทั่วโลกฝึกทำสมาธิผ่านทางเว็บไซต์ ชาวเปรูนับพันคนรวมทั้งประชาชนในประเทศต่าง ๆ ก็คงไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นประจำ และคงยังไม่รู้ว่าสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้อย่างไร แม้พีซอาร์คิเทคผู้ทำหน้าที่ออกแบบสันติภาพโลกก็คงไม่บังเกิดขึ้น รวมทั้งเรื่องราวดี ๆ อีกมากมายของพีซเรฟโวลูชันก็คงไม่เกิดขึ้นเช่นกัน  


    การหยิบเทคโนโลยีมาต่อยอดทำความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาจิตใจ จึงเป็น สิ่งที่มีคุณค่าอเนกอนันต์ ดีกว่าผลิตแต่สิ่งอำนวยความสะดวกออกมามากมาย แต่ใจไม่เคยได้รับการดูแล 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๐ เดือนเมษายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล