วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตนได้ ผู้อื่นเสีย ก็ไม่พูด

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

 

 

ตนได้ ผู้อื่นเสีย ก็ไม่พูด

 

    เยน เกนจิ วณฺเณน    ปโร ลภติ รุปฺปนํ


    มหตฺถิยมฺปิ เจ วาจํ    น ตํ ภาเสยฺย ปณฺฑิโตฯ
 

    (ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๐๔๖/๒๑๔)


ถ้อยวาจาใดทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย


ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายก็ตาม


บัณฑิตก็ไม่ควรกล่าวถ้อยวาจานั้น 


    (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๐๔๖/๒๑๔)

 

การได้ประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ


แต่มีบางถ้อยคำแม้เราได้ประโยชน์ก็ไม่ควรพูด


ถ้อยคำที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน


แม้เราจะได้ประโยชน์ก็ไม่สมควรพูด


จะมีประโยชน์อันใดที่เราได้อะไรมากมาย


ท่ามกลางความย่อยยับของผู้อื่น


จะมีสุขอย่างไรที่ได้สุขบนความทุกข์ตรมของผู้อื่น


อย่าพูดให้ผู้อื่นเสียหาย


เพียงเพื่อหวังประโยชน์ตน


อย่าพูดแล้วเกิดโทษทั้งเขาและเรา


ควรพูดให้เป็นประโยชน์ทั้งเขาและเรา


หากพูดอย่างนี้ได้ โทษก็ไม่เกิดขึ้นกับใคร


ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย


สมเป็นถ้อยคำของบัณฑิตผู้ฝึกตนดีแล้ว


ควรเป็นแบบอย่างแก่มนุษย์และเทวดาสืบไป

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๐ เดือนเมษายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล