วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๐ เดือนเมษายน ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๕๐ เดือนเมษายน ๒๕๕๘
สังฆทาน มิได้หมายถึง การถวายถังเหลืองที่บรรจุสิ่งของจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ตามมโนภาพในใจคนทั่วไป แต่ สังฆทาน คือ ทานที่มุ่งเจาะจงไปในหมู่สงฆ์โดยไม่เลือกถวายจำเพาะรูปใดรูปหนึ่ง ถวายให้เป็นสิทธิ์กลาง แด่คณะสงฆ์ เพื่อคณะสงฆ์จะจัดสรรแบ่งปันต่อไป การถวายสังฆทานแม้ถวายพระภิกษุเพียงรูปเดียว แต่ถ้าท่านมารับถวายในนามตัวแทนสงฆ์ก็จัดว่าเป็นสังฆทานเช่นกัน...อ่านต่อ
ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนากับเรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระบรม-ศาสดาเอกของโลก ร่วมทบทวน ศึกษาพุทธประวัติ การสร้างบารมี และพระคุณของพระพุทธองค์ที่มีต่อโลก ที่ไม่ใช่แค่ในตำรา แต่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่สวยสดงดงามสุดตระการตา ดูแล้วเต็มอิ่ม เพลิดเพลิน ซาบซึ้งประทับใจอย่างแน่นอน...อ่านต่อ
รำลึกถึงเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล ณ วัดเวฬุวันมหาวิหารที่เคยเป็นที่ประชุมกันของสงฆ์ครบองค์ ๔ ที่เรียกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” อันมีพระอรหันตสาวกมาพร้อมเพรียงเป็นสมานฉันท์ ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งในปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์สาวกผู้มุ่งประพฤติปฏิบัติดำเนินรอยตาม ก็ได้มาพร้อมเพรียงกัน ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ รูป รวมทั้งศรัทธาสาธุชนนับแสนจากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา อันเป็นประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติสืบมานับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย จนถึงกาลปัจจุบันล่วงมาแล้ว ๔๕ ปี...อ่านต่อ
ในสภาวะที่มีเหตุการณ์อันเลวร้าย เกิดขึ้นกับพุทธศาสนามากมาย บางคนอาจคิดว่า “เราก็เป็นเพียงคนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง คงช่วยอะไรไม่ได้!” หรือบางคนก็อาจกำลังคิดว่า “แม้เราจะเป็นแค่คนธรรมดา ๆ ก็น่าจะช่วยอะไรได้บ้าง แต่จะต้องทำอย่างไร?”...อ่านต่อ
อดีต...ผู้ปกครองจะส่งเสริมบุตรหลานให้บวชเรียนเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาและกุลบุตรจะออกบวชทดแทนพระคุณบิดามารดา ปัจจุบัน...วิถีปฏิบัติดั้งเดิมแม้ยังคงอยู่ แต่กลับถูกลดทอนความสำคัญลงเพราะถูกละเลยด้วยหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และกิจกรรมของเยาวชนตามสมัยนิยม ทำให้สังคมยุคใหม่เสื่อมถอยจากศีลธรรมด้วยชาวพุทธถอยห่างจากวิถีปฏิบัติอันดีงาม ด้วยเหตุนี้พุทธบริษัทผู้เห็นความสำคัญจึงร่วมมือกันจัดบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยวัดพระธรรมกายได้จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทหมู่เป็นประจำทุกปี และขยายไปทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้กุลบุตรทั้งหลายได้เข้ารับการอุปสมบทหมู่ทุกหมู่บ้านทั่วไทยและเยาวชนได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา...อ่านต่อ
โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เกิดขึ้นโดยดำริของ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก สืบสานอริยประเพณี และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป...อ่านต่อ
ราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์สถาปนาขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ ๑ ทรงย้ายราชธานีจากฝั่งกรุงธนบุรีมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และพระราชทานนามราชธานีแห่งใหม่ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ฯ” แผ่นดินไทยขณะนั้นเพิ่งผ่านความคุกรุ่นของสงครามเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า...อ่านต่อ
ปัจจุบัน มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาที่ตามมาพร้อม ๆ กันก็คือ มีผู้คนจำนวนมากนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อตอบสนอง ความโลภ โกรธ หลงของตนเองและพวกพ้อง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากมายทั้งต่อโลกและสรรพชีวิต...อ่านต่อ
พร้อม ๆ กับความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพ ของนักสร้างบารมีตลอดไป...อ่านต่อ
การได้ประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ แต่มีบางถ้อยคำแม้เราได้ประโยชน์ก็ไม่ควรพูด ถ้อยคำที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน แม้เราจะได้ประโยชน์ก็ไม่สมควรพูด จะมีประโยชน์อันใดที่เราได้อะไรมากมาย...อ่านต่อ
“ตำรับยอดเลขา” นำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตานำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ตำรับยอดเลขา” โดยลำดับเนื้อความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดูด้วย เพื่อรักษาศัพท์บางคำไว้ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เขียน...อ่านต่อ
ร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยธาตุสี่ที่ไม่บริสุทธิ์จึงเสื่อมสลายตลอดเวลา ทำให้ต้องหา ธาตุสี่จากภายนอกมาเติมเข้าไปอยู่เรื่อย ๆ ไม่มีสิ้นสุด ดังที่เราต้องประกอบกรรมต่าง ๆ เพื่อการเติมธาตุสี่ แต่กายนั้นก็ทำกรรมตามที่ใจของเราเป็นตัวสั่งการ ส่วนของใจทำหน้าที่รู้และคิด ส่วนของกายพูดและทำ...อ่านต่อ
ยุคนี้กรรมติดจรวด มีโอกาสที่เราจะพลาดไปทำกรรมได้โดยง่ายเพราะความคะนอง ความขาดสติ ยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารเร็วเท่าไรก็ตาม เรายิ่งต้องมีสติในการเสพสื่อและการร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากไปตามส่วน ไม่อย่างนั้น เราจะถูกคนพาลชักจูงไปสร้างกรรมหนักโดยไม่รู้ตัว ขอเตือนแบบแรง ๆ ไว้เลยว่า ตั้งสติให้ดี อย่าไปด่าว่าบริภาษพระเด็ดขาด มันเสี่ยงเกินไป เรารู้จักท่านดีพอแล้วหรือ ไม่คุ้มเลย อย่าเสียเวลาไป...อ่านต่อ
ในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่จัดให้มีโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่สามเณรภาคฤดูร้อน และอีกหลายโครงการที่ตามวัดต่าง ๆ ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อรับเยาวชนเข้ามาบวชศึกษาธรรมะ ทำให้ชาวพุทธได้มีโอกาสพบเห็นสมณะมากขึ้น ทั่วทั้งแผ่นดิน การได้พบเห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นถือเป็นมงคลของชีวิต เพราะสมณะเป็นผู้มีความสงบกาย วาจา ใจ มีความสง่างามอยู่ในตัว มีความเชื่อมั่นในคุณธรรมที่ตนเองปฏิบัติอยู่ มีความอิ่มเอิบอยู่ในธรรม สมณะจึงเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงอานิสงส์ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบ และเป็นมาตรฐานความประพฤติของชาวโลกทั้งหลาย...อ่านต่อ
ลูกเป็นชาวจังหวัดตราด มีอาชีพค้าขาย ลูกมีโอกาสเข้าวัดมาสร้างบารมีจากการ ทำหน้าที่ของพระอาจารย์ท่านหนึ่ง...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล