วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๗๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
“วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีเหตุอัศจรรย์ปรากฏแก่ชาวโลกถึง ๓ เหตุการณ์ คือการประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์...อ่านต่อ
ในแต่ละปี แต่ละเดือน แต่ละวัน วัดพระธรรมกายมีแต่กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ การฝึกฝนอบรมตนเอง สั่งสมบุญบารมี และเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงทำให้วัดมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาหลายประเภท...อ่านต่อ
จริงๆทางวัดไม่ได้สร้างเป็นรูปจานบินแต่สร้างโดยอาศัยหลักพุทธปรัชญา ความรู้จากการปฏิบัติธรรม และสถาปัตยกรรมของพระพุทธศาสนาในสมัยโบราณเป็นต้นแบบซึ่งหากย้อนยุคไปดูสถูปหรือเจดีย์ทางพระพุทธศาสนายุคแรกของโลก...อ่านต่อ
เมื่อกล่าวถึงความสำเร็จของการทำงานวิจัยนั้น สิ่งที่น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งในห้วงเวลาเดียวกันนี้ก็คือ การที่ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล บ.ศ. ๙ คนแรกของวัดพระธรรมกาย นักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยได้รับเกียรติให้ตีพิมพ์ผลงานร่วมกับศาสตราจารย์ริชาร์ด ซาโลมอน...อ่านต่อ
พระภิกษุรูปนี้ คือ พระ ดร. นพ. ปวิทัย วชิรวิชฺโช “ตั้งแต่เริ่มโตมา หลวงพี่มีความฝัน มีอุดมการณ์ อยากเป็นคนดี ซึ่งการเป็นคนดีนั้นต้องทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน...อ่านต่อ
เส้นจารเนื้อความพระไตรปิฎกบนแผ่นลานนอกจากจะเป็นหลักฐานแสดงการสืบทอดพุทธธรรม แล้วยังเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงวิวัฒนาการอักษรโบราณบนแผ่นดินไทยอีกด้วย...อ่านต่อ
ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยพ.ศ. ๒๕๖๐ นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เข้าคารวะรดน้ำและขอพรจากนายสุรชัยขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช...อ่านต่อ
จุดแจกอาหารข้างอุโบสถวัดพระธรรมกาย ในวันอาสาฬหบูชา ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘...อ่านต่อ
ผู้ฉลาดย่อมเพ่งพินิจ พิเคราะห์ พิจารณา ผู้ฉลาดย่อมเห็นคุณค่าความเพียร ทำความเพียรไม่ลดละ เพื่อมุ่งไปสู่ประโยชน์สุขอันสูงสุดให้ได้...อ่านต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาและเหล่าพระอรหันต์ ในช่วงแรกบุกเบิกนั้น ดำเนินไปในลักษณะสมบุกสมบันคือ ค่ำไหนนอนนั่น นอนกลางดินกินกลางทรายดำรงชีวิตเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่กินน้ำน้อย ทรหดอดทนเหมือนต้นกระบองเพชรกลางทะเลทราย...อ่านต่อ
ในครั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตร และใช้บาตรของพระองค์ตักน้ำมนต์ด้วยการสวดรัตนสูตร แล้วรับสั่งให้พระอานนท์นำไปประพรมทั่วเมืองเวสาลี ปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บก็หายเป็นปลิดทิ้งในวันนั้นทันที...อ่านต่อ
เรื่องถนัดอะไร จริง ๆ น่าจะถามก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย พอเรียนจบส่วนใหญ่คงอยากทำงานในสาขาที่เรียนมา เพราะว่ามีพื้นฐาน แต่คนที่ได้งานไม่ตรงกับสาขาก็มีเหมือนกัน ซึ่งเรื่องเสียเปรียบคนอื่นก็คงมีบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมด...อ่านต่อ
การศึกษาวิชาความรู้ในทางธรรมเป็นกรณียกิจที่ควรทำควบคู่ไปกับภารกิจในชีวิตประจำวัน เพราะคำสอนของพระพุทธองค์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต เป็นความรู้ที่ทำให้พ้นทุกข์...อ่านต่อ
ในพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ตั้งเป้าหมายชีวิต ซึ่งเป้าหมายชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้น มีอยู่ด้วยกันถึง ๓ ระดับ คือเป้าหมายบนดิน (ปัจจุบันชาติ) เป้าหมายบนฟ้า(ภพชาติเบื้องหน้า) และเป้าหมายเหนือฟ้าหรือเป้าหมายสูงสุด (พระนิพพาน)...อ่านต่อ
การภาวนา “สัมมาอะระหัง” เป็นบุญละเอียดที่บังเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราภาวนาด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย...อ่านต่อ
ลกูเป็นเด็กต่างจังหวัด อยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดหนองคาย เข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกาย คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรป รุ่นที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณอุโบสถวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล