วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ

 

ข่าวบุญในประเทศ,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๒๖จังหวัดสงขลา

    เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกาย คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ปีที่ ๑๓ครั้งที่ ๑๒๖ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๙๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยมีพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ เมตตาไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

พิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดชัยนาท

   เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับสอนธรรมศึกษาและบาลีศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร พิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้มีพระครูวิบูลนิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ พิธีเริ่มด้วยการอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ตามด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่า กิจกรรมในครั้งนี้มีสาธุชนและกัลยาณมิตรเดินทางไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 

พิธีประสาทปริญญา มจร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดพิธีประสาทปริญญา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไป
ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตซึ่งในโอกาสนี้มีพระภิกษุ อุบาสก และอุบาสิกา วัดพระธรรมกาย สำเร็จการศึกษาหลายรูป/คน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล