วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : เพียรบากบั่นต่อเนื่อง

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง:อิ่มธรรม

 

ส่องธรรม ล้ำภาษิต : เพียรบากบั่นต่อเนื่อง,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

 

                                                    เพียรบากบั่นต่อเนื่อง


                               เต ฌายิโน  สาตติกา             นิจฺจํ  ทฬฺหปรกฺกมา
                               ผุสนฺติ  ธีรา นิพฺพานํ              โยคกฺเขมํ  อนุตฺตรํ
                   
                              ผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้เพ่งพินิจ       มีความเพียรติดต่อ
                              บากบั่นมั่นคงเป็นนิจ              ย่อมถูกต้องพระนิพพาน
                              อันปลอดจากโยคะ                 หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้  (ขุ.ธ. ๒๕/๑๘)

 

                                    ผู้ฉลาดย่อมเพ่งพินิจ  พิเคราะห์  พิจารณา
                         ผู้ฉลาดย่อมเห็นคุณค่าความเพียร  ทำความเพียรไม่ลดละ
                                    เพื่อมุ่งไปสู่ประโยชน์สุขอันสูงสุดให้ได้
                             ผู้ฉลาดเพ่งพินิจ  รู้ว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความทุกข์
                                    พิเคราะห์รู้ชัดว่าทุกข์ย่อมมีสาเหตุ  มีที่มา

                                       พิจารณารู้ชัดว่าหนทางดับทุกข์นั้นมีอยู่
                                   เพียรพยายามรู้ชัดว่าหนทางดับทุกข์ให้สำเร็จ
                                         โลกใบนี้คลาคล่ำไปด้วยทุกข์จริงๆ
                                        ทุกข์ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน
                                          ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
                                  ทุกข์จากร่างกายเราเอง  ทุกข์จากจิตใจเราเอง
                                     วิธีดับทุกข์อย่างง่ายๆ ที่ใครมักมองข้าม
                                        คือการหยุดความคิด  หยุดใจนิ่งๆ
                                          ด้วยใจหยุดนิ่งเป็นใจที่ทรงพลัง
                                      มีพลังสร้างสรรค์ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสุข
                                      จนกระทั่งมีพลังขับเคลื่อนให้ชีวิตพ้นทุกข์
                              สู่ฝั่งพระนิพพานอันปลอดจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวง
                                             ประสบบรมสุข สุขยิ่งกว่าสุขใดๆ
                                    เราจึงควรทำความเพียรบากบั่นอย่างต่อเนื่อง
                                       ทำใจให้สงบหยุดนิ่ง เพื่อไปสู่จุดสูงสุด
                                                    คือ พระนิพพาน  ให้จงได้
  

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล