กสิณ

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2548

 

            กสิณ เป็นชื่อของวัตถุหรือเครื่องหมายสำหรับเพ่งหรือยึดหน่วงใจไว้เวลาทำกรรมฐาน เป็นชื่อของอารมณ์กรรมฐานหมวดหนึ่ง มีทั้งหมด ๑๐ อย่าง คือ

ที่เป็นธาตุ ๔ คือ ปฐวี ( ดิน) อาโป ( น้ำ) เตโช ( ไฟ) วาโย ( ลม)

ที่เป็นวรรณะ ( สี) ๔ คือ นีลัง ( สีเขียว) ปีตัง ( สีเหลือง) โลหิตัง ( สีแดง) โอทาตัง ( สีขาว)

ที่เป็นที่ว่าง ๑ คือ อากาโส

ที่เป็นแสงสว่าง ๑ คือ อาโลโก

การทำกรรมฐานโดยเพ่งหรือยึดกสิณเป็นอารมณ์ เรียกกันว่า เพ่งกสิณ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010046482086182 Mins