กาลิก

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2548

 

           กาลิก แปลว่า ประกอบด้วยกาลเวลาขึ้นอยู่กับกาลเวลา เป็นภาษาวินัยของพระหมายถึงของที่พระภิกษุรับแล้วเก็บไว้ฉันได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเก็บไว้เกินกว่านั้นถือเป็นความผิด กาลิกมี ๔ อย่างคือ

๑. ยาวกาลิก ของที่เก็บไว้ฉันได้ชั่วคราว คือตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน ได้แก่ ข้าวสุก ขนม ปลา เนื้อ เป็นต้น

๒. ยามกาลิก ของที่เก็บไว้ฉันได้ชั่วระยะเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ได้แก่ น้ำปานะหรือน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ ที่ทรงอนุญาตไว้

๓. สัตตาหกาลิก ของที่เก็บไว้ฉันได้ภายใน ๗ วัน ได้แก่ เภสัช ๕ คือ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย

๔. ยาวชีวิก ของที่เก็บไว้ฉันได้ตลอดชีวิต ได้แก่ของที่นอกเหนือจากกาลิกทั้ง ๓ นั้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096898476282756 Mins