สามเณร

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2558

สามเณร

             สามเณร แปลว่า เหล่ากอของสมณะ หน่อเนื้อของสมณะหมายถึง นักบวชชายในพระพุทธศาสนา


            ผู้ที่จะบวชเป็นสามเณร คือ ผู้สั่งสมบุญ ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เยาว์วัย เช่น สามเณรนิโครธ


              สามเณรนิโครธ ในอดีตพระเจ้าอโศกมหาราชได้เคยผลาญชีวิตผู้คนจากการสู้รบมามาก และศรัทธานักบวชนอกพุทธศาสนามาก่อน จนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะพระเจ้าอโศกประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชร (หน้าต่าง) ได้ทอดพระเนตรเห็นสามเณรนิโครธ ผู้ฝึกฝนตนเองมาดี มีอินทรีย์สงบ สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ กำลังเดินผ่านไปทางพระลานหลวงทำให้เกิดความเลื่อมใสในสามเณรมาก จึงรับสั่งพวกอำมาตย์ให้ไปนิมนต์สามเณรเข้ามาในพระราชมณเฑียร เมื่อได้ถวายภัตตาหารและไต่ถามธรรม จึงทรงเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ทรงเปลี่ยนพระองค์เองให้ทรงธรรม และเปลี่ยนแว่นแคว้นให้เป็นอาณาจักรแห่งธรรม ผลงานพระเจ้าอโศกมหารราชที่เด่นชัดที่สุด คือ ทรงบุกเบิกขยายธรรมะกว้างไกลด้วยการส่งสมณทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไปยังดินแดนต่างๆ ทำให้เกิดแนวทางแก่อนุชนรุ่นหลังในการปักหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบัน

 

            เรื่องราวของความดี และวิถีชีวิตของคนดี ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการทำความดีอย่างกว้างขวางต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนอย่างชัวิตของสามเณรนิโครธที่นึกถึงคราใดก็ปลื้มใจทุกครั้ง เพราะท่านเป็นต้นเหตุให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงยุคของพวกเรา


          ในโลกการสื่อสารไร้พรมแดนนี้เป็นต้นไป ทุกๆ ภาพแห่งการทำความดีของพวกเรา อย่างการมาบวชสามเณร จะเป็นภาพที่งดงามที่สุดกว่าภาพใดๆ ที่จะตราตรึงอยุ่ในจิตใจของชาวโลก อยากมาแสวงหาสันติสุขที่แท้จริง....

 

 ข้อความบางส่วน:คู่มือเตรียมบวชสามเณร
รวมรวบข้อมูล:ทีมงานV-ธรรมโยธา

 Total Execution Time: 0.0043708165486654 Mins