ภาษาประสบการณ์ภายใน

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2558

 

ภาษาประสบการณ์ภายใน

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๑๒

       ภาษาประสบการณ์ภายใน : ภาษาประสบการณ์ภายใน มันจะพอดี ๆ พอพูดออกมา มันจะโป้งเลย มันจะพอดี ๆ มันจะเป๊ะ เป็นภาษาที่ไม่ต้องปรุงแต่ง ถ้าเป็นภาษาที่ปรุงแต่ง ฟังดูก็รู้ ภาษาประสบการณ์ภายในจะบวก อย่างนี้ปรุงแต่ง จะเป็นคำที่สละสลวย ฟังแล้วดูดี เคลิ้ม แต่ว่าใช้งานไม่ได้ เหมือนมายืนออกันอยู่ที่หน้าประตู แต่เข้าไม่ได้ พอพูดโป้งเดียว ยกขึ้นใส่พานเอาเข้าไปเลย เหมือนคุณยายอาจารย์ฯ ท่านไม่รู้หนังสือ ตอบพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่กี่คำ ท่านถึงกับบอกว่า “ลูกจันทร์นี้เป็นหนึ่งไม่มีสอง” 

        นิพพานเป็นเยี่ยม : ดูชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระองค์ผ่านชีวิตทุกระดับมาแล้ว แม้แต่การเกิดในอบายภูมิก็เคยเกิด ในสุคติภูมิก็เกิด เป็นมนุษย์ก็เป็นมาทุกระดับตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ เป็นพระราชาธรรมดา เป็นพระราชาประเทศราช หรือเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ กระทั่งเป็นมหาเศรษฐีธรรมดา ไล่เรื่อยมาจนถึงยาจก วณิพก ก็เคยเป็นมาหมดแล้ว ท่านก็สรุปชีวิตของท่านว่า ไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าพระนิพพาน ควรแสวงหาพระนิพพานอันเป็นเยี่ยม ท่านจึงได้สละทรัพย์ทุกอย่าง ตั้งแต่อวัยวะแม้กระทั่งชีวิต เพื่อที่จะให้เข้าถึงธรรมะภายใน เข้าถึงดวงธรรม เข้าถึงความจริงของชีวิต นี่เราดูท่านเป็นตัวอย่างนะลูกนะ  

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011202963193258 Mins