หล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำ

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๕๒

 

หล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำ : ให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ นึกอย่างเบาๆสบายๆ ให้ใจเราหยุดในหยุด นิ่งในนิ่ง นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ ใจเราตั้งมั่นดีแล้วแล้วก็น้อมเอาปัจจัยที่จะนำไปหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ในกลางกาย อย่างเบาๆ สบายๆ นึกน้อมเอาปัจจัยไทยธรรมนี้ ขอน้อมถวายบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่จะหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำ เพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ให้เคารพกราบไหว้บูชา จะได้เป็นทางมาแห่งบุญ ปิดอบาย ไปสวรรค์ ในภพปัจจุบัน ให้ลูก ๆ เข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยบุญหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำ ขออานิสงส์อานุภาพแห่งบุญที่เกิดจากการบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่นี้ ให้พวกเรา ตัวของเราเอง มีความบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา บริสุทธิ์ใจ ให้กาย วาจา ใจ ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ สะอาดบริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ให้เราได้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย อย่างถูกต้องร่องรอย ตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการ อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาย ให้ลูก ๆ อธิษฐานซ้ำ ๆ ตรงกลางของกลางอย่างเบา ๆ สบาย ๆ

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023510066668193 Mins