สุข เฉย

วันที่ 27 พย. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๕๗

สุข เฉย : ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งสนิทสมบูรณ์ จะได้ไม่มีอารมณ์มาผสม เพราะฉะนั้นต้องฝึกไปเลย วันใดที่ลูกได้อารมณ์ สุข เฉย อารมณ์นี้ วันนั้นลูกชิตังเม จะไม่มีอะไรกำบังเราเลย

 

มิเตอร์วัด : อย่าไปตั้งใจมาก ถ้าใจเราละเอียดขึ้น จะแทงตลอด สุข อุเบกขา ชัด ใส เหมือนคุณยายอาจารย์ฯ ท่านเป็นพระจากข้างใน ถ้าได้อารมณ์อย่างนี้ครบ นี่คือ มิเตอร์วัด ให้ได้อารมณ์อย่างนี้แล้วจะสนุก เราเป็นพระ มีความปีติเป็นรางวัลตอบแทน มาจากความเพียร ซึ่งเราทำได้

 

เราไม่ได้แล้วใครจะได้ : แม้เริ่มต้นจะมืดตื้อ มืดมิด ฟุ้งบ้าง ตึงบ้าง  มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค เพราะว่าผู้ที่เขาสมหวังในวันนี้ ก็คือผู้ที่ได้ผ่านประสบการณ์ที่ทุลักทุเลกันมาก่อน  ดังนั้น จึงเป็นสิ่งปกติธรรมดาที่ต้องเจอ สิ่งที่ควรทำ คือ ให้เฉย ๆ อย่าวิตกกังวล  อย่าเสียเวลาคิดว่า ชาตินี้เราจะมีหวังไหม  บุญเราจะมีเพียงพอไหม ดูกันหยาบ ๆ ถ้าเรามีบุญน้อย เราไม่มีโอกาสมาได้ยินได้ฟัง เกี่ยวกับเรื่องวิชชาธรรมกาย  และวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งแตกต่างจากเพื่อนมนุษย์ ๖-๗ พันล้านคน  จำนวนมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์  ที่ยังไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังอย่างเราเลย ก็แปลว่า เรามีบุญมากพอที่จะเข้าถึงได้แน่นอน 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024851735432943 Mins