หยุดนิ่งสมบูรณ์ตามหลักวิชชา

วันที่ 27 พย. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๕๖

หยุดนิ่งสมบูรณ์ตามหลักวิชชา : เดี๋ยวเราเอาให้ละเอียดเลยนะจ๊ะ ปล่อยทิ้งทุกสิ่ง ใจเราจะเป็นอิสระ จะเป็นตัวของเราเอง แต่ก็ไม่ได้มีมานะทิฐิ วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดี เราก็หยุดนิ่งสมบูรณ์ตามหลักวิชชา จะหนาแน่น มีความสุข ความบริสุทธิ์ มีพลัง

 

ปล่อยใจไปตรงกลางของกลาง : ทำสบาย ๆ อย่าไปตั้งใจมาก ปล่อยใจไปตรงกลางของกลาง นิ่งในนิ่ง นิ่งในนิ่ง ไปเรื่อย ๆ จะชัด ใส สว่าง มีความสุข ความบริสุทธิ์ไปพร้อม ๆ กัน

 

เหมือนปลาที่หลุดจากข้อง : อายตนนิพพานนั้น ไม่มียวดยานพาหนะอันใดจะไปถึง  แม้ผู้ทรงอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘  เหาะเหินเดินอากาศได้ ก็ไปไม่ได้ จะไปได้จะต้องขับเคลื่อนด้วยรัตนะภายใน ซึ่งอยู่ในกลางกายของทุก ๆ คน  เข้าถึงจุดนั้นได้ เราก็หลุดพ้นจากผังที่เขาบังคับบัญชาเอาไว้ได้  เอากามาสวะ กิเลสคือกาม ภพเป็นที่รองรับ ความไม่รู้ ความเห็นผิดมาผูกพันติดเอาไว้ให้อยู่ในภพ หลุดไปได้  เป็นกายธรรมอรหัตผล หลุดพ้นไปเลย  เหมือนปลาที่หลุดจากข้องที่ใส่ปลา  แล้วพ้นไปสู่แม่น้ำอย่างเด็ดขาด เป็นอิสระ  ผู้ที่พ้นแล้วก็เช่นเดียวกัน  ก็เป็นอิสระจากความครอบงำของกิเลสอาสวะ  ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิต  ก็จะอยู่เป็นสุขได้ด้วยตัวของตัวเอง พึ่งตัวเองได้  เหมือนดวงตะวันที่มีแสงสว่างอยู่ได้ด้วยตัวเอง  มีสุขเป็นนิรันดร์  เป็นเอกันตบรมสุข  สุขอย่างยิ่ง อย่างเดียว ไม่มีทุกข์เจือปนเลย  

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011518001556396 Mins