หยุดแรก สุขแรก

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๖๐

 

หยุดแรก สุขแรก : ถ้าหยุดได้สมบูรณ์จะชัด ใส สว่าง สำคัญที่หยุดแรก ดูเหมือนช้าแต่จริง ๆ แล้วไม่ช้า เดี๋ยวจะเร็ว จะเห็นความอัศจรรย์ จะเป็นอย่างนี้เลย จะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือเลย คำว่า อัศจรรย์นี่เราจะซาบซึ้งเลย คำว่า Excellent คำอัศจรรย์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา จะใช้สำหรับคนอัศจรรย์เท่านั้น อย่างไรก็ต้องเอาหยุดแรก สุขแรกให้ได้ ต้องไปถึงจุดตรงนั้น ถ้าไม่ถึงตรงนั้นไม่ได้เลย ต้องสุขเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ความสุขจะจูงใจให้เราไปต่อได้เรื่อย ๆ เราต้องมีความสุขจากสมาธิ ถ้าไม่ได้ความสุขจากสมาธิเราจะเบื่อ นั่งไปมันก็เบื่อ มีความสุขอยู่กับภายใน มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เสมอ สภาวธรรมภายในนั้นมีอยู่จริง

 

อยู่ด้วยกันแท้ ๆ แต่ไม่รู้ว่ามีอยู่ : หลวงพ่อรู้สึกเสียดายโอกาส สำหรับเพื่อนมนุษย์จำนวนมากที่เกิดมามีกายหยาบแล้ว และมีพระอยู่ในตัว แต่ไม่รู้ว่ามีอยู่ หรือรู้ว่ามีอยู่ แต่ไม่ขวนขวายที่จะแสวงหา ไม่ใส่ใจที่จะไปหาท่านผู้รู้ที่อยู่ภายใน เพราะการพบท่าน หรือการเห็นท่านนั้น เป็นการเห็นอันประเสริฐ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ทำให้เราสมหวังในชีวิตและสามารถดับทุกข์ได้ จึงอยากให้ช่วยบอกต่อ ๆ กันไป และชักชวนกันมานั่งสมาธิเถิดประเสริฐนัก

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011535326639811 Mins