ลูก ต้องหยุดนิ่งได้ เสียก่อน

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2562

ลูก

ต้องหยุดนิ่งได้

เสียก่อน

อย่า

เพิ่งสนใจตอน

ยากแท้

ท้อ

นั้นจักบั่นทอน

ห่างเป้า

ถอย

จากอธรรมแล้

หยุดให้ใจใส

ตะวันธรรม