สิ่งที่วัดพระธรรมกายทำคือ นำคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสู่ใจชาวโลก

วันที่ 06 มีค. พ.ศ.2562

สิ่งที่วัดพระธรรมกายทำคือ นำคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสู่ใจชาวโลก

ไม่มีวิธีการใดที่จะทำให้มวลมนุษยชาติพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้นอกจากพุทธวิธี

คือวิธีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงพัฒนาฝึกฝนตนเองอย่างไร จนกระทั่งดับทุกข์ได้ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้
มีความสุขตั้งแต่วันที่บรรลุธรรม จนกระทั่งดับขันธปรินิพพาน และ
มีชีวิตได้เสวยเอกันตบรมสุขเป็นนิรันดร

เพราะฉะนั้น มีวิธีการเดียวเท่านั้น คือ นำคำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขยายไปยังเพื่อนมนุษย์ทุก ๆ คนในโลก
ให้เขาได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติจะได้เข้าถึงสันติสุขภายใน
เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว แล้วหลังจากนั้นสิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0070704658826192 Mins