จริง พระอริยเจ้า ดีจริง

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2562

จริง

พระอริยเจ้า

ดีจริง

 

อย่าง

ยิ่งกว่าทุกสิ่ง

แน่แท้

 

ตั้ง

ต้นแต่หยุดนิ่ง

ตรงศูนย์ กลางกาย

 

ใจ

หยุดสนิทแล้

จึ่งได้ของจริง

 

ตะวันธรรม