เมื่อแสงสูรย์เคลื่อนคล้อย ลาไกล

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2562

เมื่อแสงสูรย์เคลื่อนคล้อย

ลาไกล

ดาวเดือนระยิบไหว

ส่องหล้า

ทุกอย่างเปลี่ยนแปรไป

ปกติ

กายเสื่อมทุกวันจ้า

อย่าได้มัวเพลิน

ตะวันธรรม