อริยสัจ

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2548

 

 

อริยสัจ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ทำให้เป็นพระอริยะ

       อริยสัจ เป็นชื่อธรรมหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นหลักแห่งความจริงและนำผู้เข้าถึงให้บรรลุถึงความเป็นพระอริยะได้

อริยสัจ มี 4 คือ

  • ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
  • สมุทัย คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
  • นิโรธ คือ การดับทุกข์
  • มรรค คือ หนทางหรือแนววิธีสำหรับดับทุกข์
 Total Execution Time: 0.0085765202840169 Mins