อสูร

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2548

 

อสูร แปลตามรูปคำว่า ผู้ไม่ดื่มสุรา

         อสูร เป็นอมนุษย์พวกหนึ่ง เป็นเทพผู้ตกต่ำตำนานว่า เมื่อก่อนครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่ตอนหลังเกิดความประมาทเพราะเมาสุรา จึงถูกพระอินทร์กับพวกแย่งสวรรค์ดาวดึงส์ไปครองได้ และถูกจับเหวี่ยงตกจากสวรรค์ เมื่อสร่างเมาแล้วได้ปฏิญญาว่าจะไม่ดื่มสุราอีก จึงได้นามว่าอสูร ได้ถิ่นอาศัยอยู่ใหม่ที่เขาพระสุเมรุ และรวบรวมพลพรรคเพียรพยายามไปรบกับพระอินทร์เพื่อแย่งสวรรค์คืน จนเกิดเป็นสงครามบ่อยครั้งและผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเรื่อยมา ในที่สุดพวกอสูรแพ้แบบถาวรเรียกสงครามนั้นว่า เทวาสุรสงคราม

 

อสูร นับเข้าในพวกที่ตกอบายภูมิพวกหนึ่งในอบายภูมิ 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย ดิรัจฉาน

 Total Execution Time: 0.0022159814834595 Mins