พญามารกลัวกายมนุษย์หยาบ

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๖๗

 

พญามารกลัวกายมนุษย์หยาบ : ดูแลสุขภาพให้ดีช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยน กายมนุษย์หยาบสำคัญนะจ๊ะ พญามารกลัวกายมนุษย์หยาบ กลัวกายมนุษย์หยาบที่ซ้อนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้รู้ภายใน ที่ซ้อนแล้วก็ซ้อนต่อไปเรื่อย ๆ มันกลัวมาก มันกลัวเรานะ ไม่ใช่เรากลัวมัน จะเห็นมารได้ก็ต้องเห็นพระก่อน เห็นพระแล้วก็ไปเป็นพระ ถึงจะไปจุดตรงนั้นได้ กายกับใจมันต้องไปทางเดียวกันน่ะ แต่ตอนนี้กายกับใจมันไปคนละทาง มันจึงไม่มีพลัง ฝึกตรงนี้ให้แน่น เดี๋ยวได้

 

ถูกส่วนจึงเห็น : ให้ฝึกหยุดใจไปเรื่อย ๆ ให้ติดเป็นนิสัย เมื่อถูกส่วนก็จะเห็นเอง แต่ถ้าไม่ถูกส่วน มันก็ยังไม่สว่าง เมื่อไม่สว่างเราก็มองไม่เห็น ทั้ง ๆ ที่สภาวธรรมภายในมีอยู่ มีแต่เหมือนไม่มี เพราะความสว่างยังไม่บังเกิดขึ้น ใจต้องหยุดนิ่ง ความสว่างจึงจะบังเกิด ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ ถูกส่วนโดยอัตโนมัติ ก็อยู่ที่การฝึกฝนอบรมใจทุกวัน ให้มีฉันทะ มีใจรักที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่ง เพราะเห็นประโยชน์ในการฝึก ตั้งแต่ให้ความสุขในปัจจุบัน ทำให้เราเข้าไปถึงกายในกาย แล้วก็บรรลุธรรมไปตามลำดับ เราเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ฉันทะก็จะเกิด แล้ววิริยะ จิตตะ วิมังสา ก็จะตามมาเอง คือ มีความเพียร ทำต่อเนื่อง ใจจะจดจ่อ แล้วก็ปรับปรุงใจให้หยุดนิ่ง เมื่อทำได้ถูกต้อง เดี๋ยวก็จะถูกส่วนเอง

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00085573196411133 Mins