อาคันตุกะ

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2548

 

อาคุนตุกะ แปลว่า ผู้จรมา ผู้มาเยือนแขกที่มาหา

            อาคันตุกะ ปกติใช้หมายถึงบุคคลทั้งชายหญิงหรือสิ่งที่มาจากข้างนอก มาเยี่ยมเยือน เข้ามาสู่สถานที่ หรือเข้ามาในตน เช่น อาคันตุกภิกษุ หมายถึงภิกษุผู้มาจากต่างถิ่น อาคันตุกกิเลส หมายถึงกิเลสที่เข้ามาในจิตใจ

อาคันตุกะ ในคำวัดทั่วไปหมายถึงภิกษุที่มาจากที่อื่น เช่นที่ใช้ว่า

อาคันตุกภัต หมายถึงอาหารที่จัดเตรียมไว้สำหรับพระอาคันตุกะ

อาคันตุกวัตร หมายถึงมารยาทหรือธรรมเนียมการต้อนรับพระอาคันตุกะ เช่น จัดอาสนะถวาย จัดหาน้ำถวาย จัดที่พักถวาย เป็นต้น

อาคันตุกสงเคราะห์ หมายถึงการช่วยเหลือพระอาคันตุกะ

 Total Execution Time: 0.0066837986310323 Mins