ศีลจารินี

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2547

 

 

 

ศีลจารินี แปลว่า ผู้ประพฤติตนอยู่ในศีล

 

         ศีลจารินี หมายถึงหญิงที่รักษาศีลปฏิบัติธรรม มั่นคงอยู่ในศีลในธรรม และหมายถึงสตรีที่ถือบวชนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลปฏิบัติธรรมชั่วคราว ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชีพราหมณ์

 

        ศีลจารินี เป็นคำที่หมายถึงสตรี หากเป็นบุรุษควรใช้ว่า ศีลจารี แต่ไม่นิยมใช้ กลับนิยมใช้ว่า ศีลจารินี เป็นคำรวมซึ่งหมายถึงทั้งสตรีและบุรุษคำว่าชีพราหมณ์

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0025329152743022 Mins