ภาวิตา พหุลีกตา

วันที่ 24 ธค. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๘๒

ภาวิตา พหุลีกตา : ทำย้ำ ๆ ๆ ช้า ๆ ชัด ๆ แล้วจะเข้าไปเอง ภาพภายในจะไม่มีการปรุงแต่ง ต้องเห็นชัดขึ้นมาเอง เราต้องหลุดจากการปรุงแต่งความคิดและสันนิษฐานวิทยาให้ได้ ทำซ้ำ ๆ ๆ ย้ำ ๆ ๆ อะไรที่ทำซ้ำ ๆ จะมีความคล่องความชำนาญ เป็นวสี เพราะฉะนั้น คำว่า “ภาวิตา พหุลีกตา” ทำย้ำ ๆ ๆ จึงจำเป็นและสำคัญ

 

งานที่แท้จริง : การฝึกใจให้หยุดนิ่งเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่สำหรับทุก ๆ ชีวิตและเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะขจัดความสงสัย เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของสรรพชีวิตให้หมดสิ้นไปได้ และเป็นวิธีเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ทรงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง ในสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.042688719431559 Mins