ละเอียดจะมี Power

วันที่ 24 ธค. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๘๓

ละเอียดจะมี Power : หยุดอย่างเบาสบาย แต่มีพลัง มีความพึงพอใจ สบายกาย สบายใจ เบิกบาน ต้องชัดในชัด ใสในใส สว่างในสว่าง ชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็น หนทางสายกลางเป็นของเราเอง เราต้องควบคุมให้ได้ ใจที่ละเอียดนี่มันละเอียดจริง ๆ นะ เวลาเข้ากลางไม่ใช่แหวก ไม่ใช่ดัน ถ้าคับแคบมันไปไม่ได้ มันต้องเบิกบาน มีความสุข ขยายออกรอบตัว ละเอียดจะมี Power ต้องละเอียดจึงจะผ่านความไม่ละเอียดหรือหยาบกว่าได้ อากาศว่าละเอียดแล้วเราต้องละเอียดกว่านั้นเข้าไปอีก

 

สันติภาพโลกเกิดจากสันติสุขภายใน : หลวงพ่อไม่อยากให้มนุษย์ตายฟรี หรืออยู่กันไปวัน ๆ ไม่อยากให้มนุษย์มีชีวิตอยู่บนความทุกข์ทรมาน แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาหรือแรงกดดันต่าง ๆ ได้ แต่เราสามารถหาแหล่งที่พักพิงของใจได้ ภายในตัว ด้วยวิธีที่ง่าย ตรง ลัด ประหยัดสุด ประโยชน์สูง คือ การทำสมาธิ โดยไม่ต้องลงทุน ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย สันติภาพโลกต้องเกิดจากสันติสุขภายใน ของมวลมนุษยชาติ ถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกเข้าถึงสันติสุขภายในได้ สิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ความคิดที่จะไปขัดแย้งกันจะหมดไป จะเกดิความรสู้กึอยากให้ อยากแบ่งปัน มากกว่าอยากเอา จะมีความรักและปรารถนาดีอย่างแท้จริงเกิดขึ้น ต่อเพื่อนมนุษย์ 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0025018652280172 Mins