อธิษฐานไปในกลาง

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2559

 

อธิษฐานไปในกลาง

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๐๐

            อธิษฐานไปในกลาง : ถ้าหยุดสนิทจะเร็วแรง ทั้งเร็ว ทั้งแรง มีพลัง คล่อง ลูกต้องฝึกฝนตรงนี้ เราต้องทำให้ละเอียดลุ่มลึกขึ้นไป ให้บริสุทธิ์จริง ๆ อธิษฐานไปในกลาง ให้รู้ญาณแม่นยำตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการ

          รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง : ต้องมีความสุขความบริสุทธิ์ทุกขั้นตอน เราต้องดื่มกินความสุขอย่างสมบูรณ์ เหมือนที่หลวงพ่อเคยพูดไว้ จิบชาหรือฉันอาหารอย่างนั้น

           แสงสว่างส่องทางชีวิต : คำว่า “แสงสว่างส่องทางชีวิต” เราจะรู้จักเมื่อใจหยุดนิ่ง เป็นแสงสว่างภายในที่เกิดขึ้น ชีวิตเราจะถูกยกระดับขึ้น ประณีตขึ้น บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น จนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ และเราจะเห็นความแตกต่างว่า ที่พึ่งที่ระลึกภายนอกตามที่เราเข้าใจ กับที่พึ่งที่ระลึกภายในที่เราเข้าถึงนั้น มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เมื่อความเชื่อกับความใช่นั้นไม่เหมือนกัน แล้วเราก็จะเกิดความชอบ คือ ใจจะรักผูกพันกับพระรัตนตรัยในตัว เกิดความรู้สึกสุขใจ อบอุ่นใจ ปลอดภัย ปลื้มปีติ แม้อยู่ตามลำพังก็มีสุขได้ ไม่เหงา ไม่โดดเดี่ยว ใจจะใส ๆ มีความรักตัวเอง และรักเพื่อนมนุษย์ สิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้น ทั้งความคิดดี พูดดี ทำดี และสิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราและชาวโลก 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010465860366821 Mins