อย่าเชื่อข่าวลือจนเกลียดกันเอง

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2559

 

อย่าเชื่อข่าวลือจนเกลียดกันเอง

 

อย่าเชื่อข่าวลือจนเกลียดกันเอง

                  ขณะนี้ขบวนการสร้างข่าวลือกำลังระบาด สร้างข่าวเท็จให้คนเกลียดกันเอง ลำดับแรก กุข่าวให้คนฝ่ายแรกเกลียดฝ่ายที่สอง พอฝ่ายแรกด่าฝ่ายที่สอง ก็เอาคำด่าไปนั้นไปเผยแพร่ให้ฝ่ายที่สองเห็น ฝ่ายที่สองก็เลยเป็นเดือดเป็นแค้น ด่ากลับบ้าง แล้วพวกบ่างช่างยุก็เอาคำด่าของฝ่ายที่สองกลับมาเผยแพร่ให้ฝ่ายที่หนึ่งรับรู้ ทำซ้ำแบบนี้หลายๆ รอบ จนกระทั่งคนทั้งสองฝ่ายจงเกลียดจงชังกันอย่างเข้าไส้  แล้วก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจน ไม่อยากจะอยู่ร่วมกันอีกต่อไป เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันร้าวลึกมาก

             พวกยุแหย่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในสังคมแตกสามัคคี ตนเองจะได้แทรกแซงง่ายๆ 

            ...ใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวมากๆ นะคะ  ต้องรู้ให้ทันเป้าหมายของข่าวลือว่า เขาอยากให้คนในสังคมแตกแยก  แม้รู้แล้ว ยังต้องตั้งสติดีๆ ใช้วิจารณญาณในการฟัง ไม่เชื่อโดยปราศจากหลักฐานและการพิสูจน์

ถ้าคนไทยเกลียดกันเอง สังคมจะลุกเป็นไฟ แล้วพวกเราจะอยู่กันอย่างไร

 

 

 

ไม่มีข่าวลือไหนมุ่งสร้างความสามัคคี
มีแต่จะเสี้ยมคนให้ชนกัน ให้แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
สังคมที่เชื่อข่าวลือ จึงเกิดความสงบสุขยาก

อย่าเสี้ยมคนให้ชนกัน
อย่าเชื่อข่าวลือจนเกลียดกันเอง
ข้อคิด พัฒนาตนเอง ความสุข 
ชุลีพรช่วงรังษี OhLifeStory 

...

 

ขอให้โชคดีและมีความสุขนะคะ
ชุลีพร ช่วงรังษี

 

 

 Total Execution Time: 0.0014260490735372 Mins