เฉยกับสุข

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2559

 

เฉยกับสุข

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๓๗

             เฉยกับสุข : นโยบายต้องได้อย่างเดียว ถ้าหยุดนิ่งได้ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ ถ้านิ่งได้วันนี้ก็เห็นวันนี้ ถ้านิ่งวันนี้ทะลุ นิ่ง ๆ อย่างเดียว เฉย ๆ ต้อง “เฉยกับสุข” ถ้าสุขมันจะนิ่ง ถ้าไม่นิ่งแสดงว่าไม่สุข นิ่งจนเราถูกความนิ่งต้อนให้เห็น ไม่เห็นไม่ได้ ไม่มีทางเลย เหมือนกับเราถูกความนิ่งต้อนให้จนมุม แล้วต้องเห็น ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้

             อธิษฐาน : ให้ลูกเริ่มจากจุดที่ง่ายที่สุด ไปถึงจุดที่ละเอียดที่สุดที่ลูกทำได้ นึกพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ไปอยู่ในกลาง อธิษฐานขอให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ มีอายุขัยยืนยาว ให้ปลอดกังวล ปลอดจากข้าศึกต่อการกุศลและการประพฤติพรหมจรรย์ ให้มีมโนปณิธานที่จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ โดยไม่มีทิฐิมานะ ไม่อยากเด่นอยากดัง ไม่หวังลาภสักการะ ไม่คิดว่าต้องกังวล ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ถูกต้องแม่นยำไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ให้มีปีติสุขในการศึกษาวิชชาธรรมกาย

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018529685338338 Mins