สาเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ และวิธีแก้ไข

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2562

สาเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ และวิธีแก้ไข

ภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย โจรภัย ภัยทุกชนิด ล้วนแต่มีเหตุทั้งสิ้น สาเหตุหลัก ๆ ก็คือ เพราะคนห่างหายจากศีลธรรมนั่นเอง
ดังนั้น ดีที่สุดคือ เราทุกคนทั่วโลก ต้องทดลองทำ แตกต่างจากที่
เคยทำที่ผ่านมา โดยพร้อมใจกันฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้หวนกลับคืนมาอีกครั้ง
โดยเว้นจากการฆ่า เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติ
ผิดในกาม เว้นจากการพูดปด เว้นจากการดื่มสิ่งมึนเมา เว้นจากอบายมุข เว้นสิ่งที่ไม่ดีให้หมด แล้วก็มาทำความดี ทำ ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เจริญศีล สมาธิ ปัญญาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ให้เป็นอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา
ถึงระดับปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปัญญา

ถ้าได้อย่างนี้เป็นอย่างน้อย สิ่งดี ๆ จะค่อย ๆ เกิดขึ้น เราจะเห็นโลกยุคพระศรีอริยเมตไตรยในยุคนี้เลย
4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011331836382548 Mins