ศีลธรรมช่วยคุ้มครองโลก

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2562

ศีลธรรมช่วยคุ้มครองโลก

“โลกจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกระแสใจของชาวโลก”
ช่วงไหนกระแสใจของมนุษย์ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี ไม่ประมาทในชีวิต ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สั่งสมบุญอยู่เป็นนิจ ในยุคนั้น
บ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุข เศรษฐกิจเฟื่องฟู ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล โรคภัยไข้เจ็บน้อย ผู้คนมีอายุยืนยาว ผิวพรรณวรรณะผ่องใส ทุกสิ่งทุกอย่าง
จะมีสภาพคล่อง ต่างก็มีความสุขกายสบายใจกันถ้วนหน้า
แต่ในยามใดที่จิตสำนึกของมนุษย์ถูกกระแสบาปเข้าบังคับบัญชาอยู่ภายใน ให้คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว ใช้ชีวิตอย่างประมาท เมื่อนั้นเศรษฐกิจก็จะตกต่ำดินอากาศฟ้าแปรปรวน โรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยมีก็จะเกิดขึ้น
ยาที่ใช้รักษาก็หาได้ยาก

เพราะฉะนั้น ศีลธรรมเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องช่วยคุ้มครองโลกให้ปลอดภัย ดังนั้นให้ทุกคนตั้งใจกันให้ดีที่จะเป็นผู้นำบุญ เป็นผู้นำศีลธรรมชี้นำทางชีวิตจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติทั้งหลายให้ไปในทิศทางที่สูงขึ้น
แม้ใคร ๆ จะเห็นแก่ตัว แต่เราไม่เห็นแก่ตัว
ใครสร้างบาป เราสร้างบุญ
ใครหวั่นไหว เราไม่หวั่นไหว
ใครกำ ลังใจตกต่ำ เรากำ ลังใจสูงขึ้น
หมั่นสั่งสมบุญบารมีเรื่อยไป
หากวันใดทุกคนในโลกคิดอย่างนี้ ทำ อย่างนี้ และทุกคนมีศีลธรรมประจำ ใจ เมื่อถึงวันนั้น โลกก็จะกลับมาพบกับสันติสุขอีกครั้งอย่างแน่นอน
4 มกราคม พ.ศ. 2541

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010368863741557 Mins