ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องหยุดนิ่งมากที่สุด

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2559

 

 

ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องหยุดนิ่งมากที่สุด

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๕๓

          ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องหยุดนิ่งมากที่สุด : ให้ฝึกซ้ำ ๆ ต้องหายสงสัยด้วยตัวเอง ให้แจ่มแจ้ง จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ให้รู้แจ้งเห็นจริง หายสงสัยด้วยตัวของเราเองถึงจะใช้ได้ ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องหยุดนิ่งมากที่สุด เรื่องอื่นไม่ให้ความสำคัญเลย

           งานที่แท้จริง : งานภายใน คืองานทางใจ เป็นงานที่แท้จริง ใจละเอียดบริสุทธิ์ มีบุญบารมีเพิ่มขึ้น ใจยิ่งละเอียด บารมียิ่งเพิ่มขึ้น วันใดที่มีความพร้อม บริสุทธิ์ หยุดนิ่งแน่น นุ่มนวลควรแก่การงาน เราจำเป็นต้องทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่งจริง ๆ จึงจะมีที่พึ่งที่แท้จริง

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0040140509605408 Mins