ทำ Spa ภายใน

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2559

 

ทำ Spa ภายใน

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๗๑

             ทำไปตามหลักวิชชา : ค่อย ๆ ฝึกไปนะ อย่ากังวล ทำไปตามหลักวิชชา ต้องง่าย สบาย ช้า ๆ ชัด ๆ ทุกขั้นตอนนะ แล้วให้มันเร็วเอง อย่าลืมความบริสุทธิ์ ความสุข ความสว่าง เห็นแจ้ง รู้แจ้ง ต้องไปพร้อมกัน เหมือนตัวเราเดินหัวไปพร้อมกัน ไม่ใช่หัวฝากไว้ที่บ้าน นี่องค์ประกอบภายในขาดอะไรไม่ได้ หน้าตา จมูก หู คิ้ว ต้องไปพร้อมกัน ถ้ายังไม่ได้พร้อมแสดงว่ายังไม่สมบูรณ์ ฝึกต่อไปจนกว่าเราจะทำให้ได้ เริ่มจากนิ่ง นุ่ม ๆ เบา ๆ สบาย ๆ จนกว่าเราจะทำได้ ควบคุมตรงกลางได้ ครอบครองได้ อย่าไปกังวลว่าคนอื่น ๆ รุดหน้ากลัวไม่ทันเขา อย่านะลูก ซึ่งเป็นความกังวลลึก ๆ เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะก้าวไป ตั้งใจดี ๆ โดยไม่กังวล เดี๋ยวก็ทันเอง เดี๋ยวจะเร็ว อย่ากังวล

           ทำ Spa ภายใน : ในทุกๆ ยุคสมัย...ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ก็เป็นปฏิกูล แม้จะกลบด้วยศัลยกรรมแบบใหม่...สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ แต่ถ้าใจเราละเอียด...เราก็สามารถที่จะตกแต่งศัลยกรรมได้ด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์...เป็นการทำ Spa ภายใน

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00081461668014526 Mins