คุณพุทธเจ้าครอบฟ้า จักรวาล

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2562

คุณพุทธเจ้าครอบฟ้า

จักรวาล

ใดเล่าจักเปรียบปาน

เทียบได้

แนะทางสู่นฤพาน

บรมสุข

ตรึกเอกายนมรรคไว้

แน่แท้เกษมศานต์

ตะวันธรรม


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027323333422343 Mins