คนโบราณเขาขนทรายเข้าวัดกันนะ

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2562

คนโบราณเขาขนทรายเข้าวัดกันนะ

ต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้สืบทอดกันต่อไปนะ
นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลย
ครูไม่ใหญ่รักพระพุทธศาสนามาก
ปู่ย่าตายายของเราสมัยก่อน
ท่านรักพระพุทธศาสนามาก
แม้แต่เวลาเข้าวัด เดินเข้าไปในวัด
ท่านจะไม่เอาศาสนสมบัติออกมาเลยแม้แต่นิดเดียว
ไม่ว่าจะเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายที่ติดเท้ามา

เพราะท่าน “กลัวบาป” มาก มีแต่จะนำ ทรายเข้าวัด
ที่มีการจัดงานก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อขนทรายเข้าวัด
สมัยก่อนเขาทำ อย่างนั้นกันนะ
นั่นแค่เม็ดกรวดเม็ดทราย ท่านยังไม่กล้าเอาเลย
ใหญ่กว่านั้น ท่านยิ่งไม่เอา
เพราะฉะนั้น ต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนากันไว้ให้ดีนะ
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง