จงก้าวตามพ่อชี้ มัชฌิมา

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2562

จงก้าวตามพ่อชี้

มัชฌิมา

เส้นทางพระสัมมา

พุทธเจ้า

หยุดอยู่กึ่งกายา

ทุกเมื่อ

พบโลกุตตรธรรมเก้า

หลุดพ้นสังสาร

ตะวันธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019176530838013 Mins