ครอบครองฉันทะได้ อย่างอื่นก็ง่าย

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2559

 

ครอบครองฉันทะได้ อย่างอื่นก็ง่าย

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๘๒

                ครอบครองฉันทะได้ อย่างอื่นก็ง่าย : ไม่ช้าหรอก ดูเหมือนช้าแต่ไม่ช้าหรอก ฝึกให้คล่องให้ชำนาญ ต้องมีฉันทะ จะมีฉันทะได้ ต้องมีความสุขจากสมาธิ ถ้าครอบครองฉันทะได้ อย่างอื่นก็ง่ายแล้ว จับให้ได้ฉันทะ ไม่ช้าหรอกลูก ยังไงหลวงพ่อก็ยังมีความมั่นใจว่าพรรษานี้จะเป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม ถ้าลูกไม่ประมาทปล่อยใจเลื่อนลอยออกจากศูนย์กลางกาย

                 ทำหยุดทำนิ่งเพียงอย่างเดียว  : อยากให้ใจวนเวียนอยู่กับการปฏิบัติธรรม...ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เรามาสร้างบารมีร่วมกัน ให้ทำภารกิจหยาบควบคู่กับการฝึกใจไปด้วย จะได้บุญกันอย่างเต็มที่ฝึกใจเราให้มีสติเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา ให้ฝึกจนเป็นนิสัยเลย คิด พูด ทำ จะได้เป็นบุญเป็นกุศล และใจจะได้ใส สะอาด บริสุทธิ์ และละเอียดหยุดนิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ อยากให้ไปเห็นธรรมะกันจริง ๆ เราจะไปรู้ไปเห็นได้นั้น ก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลย แค่ทำหยุดทำนิ่งเพียงอย่างเดียว แม้ไม่รู้อะไรมาก่อน...ก็สามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้ แค่หยุดนิ่งอย่างเดียว เรายังอยู่ในวัยที่แข็งแรง ให้ขวนขวายนั่งธรรมะกันให้เต็มที่

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016063014666239 Mins