นรกสวรรค์มีจริง...พิสูจน์ได้

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2562

นรกสวรรค์มีจริง...พิสูจน์ได้

มีเรื่องราวหลาย ๆ อย่างที่บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎก แต่ก็ยังเป็นข้อสงสัย
เช่น เรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องนรกสวรรค์ว่า มีจริงไหม แต่พระสัมมา-สัมพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า...มีจริง
พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บอกว่า ถึงธรรมกายแล้ว ไปนรกก็ได้ ไปสวรรค์ก็ได้ ไปนิพพานก็ได้
แค่ไปนรกสวรรค์ เราก็ยากต่อการเชื่อ แต่ในสมัยท่าน หรือผู้ที่
เข้าถึงพระธรรมกาย เขาทำ ได้เป็นปกติ เป็นเรื่องธรรมดา แล้วยังไปนิพพานได้ด้วย

 

ตรงนี้แหละที่เป็นข้อถกเถียงกัน มีนานาทัศนะ บ้างว่านิพพาน
สูญหมด บ้างก็ว่าสูญแต่เฉพาะกิเลสเท่านั้น แต่กายรองรับบรมสุขยังอยู่ แล้วภพที่รองรับก็มี
เมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้ เราก็วางใจเป็นกลาง ๆ ไม่ใช่ให้ “เชื่อ” หรือ
“ไม่เชื่อ” แต่ให้เฉย ๆ แล้วมาพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติ หยุดนิ่งเข้าไว้ทำตามหลักวิชชา เดี๋ยวเราก็พิสูจน์ได้ ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกัน
ถ้าไปได้ มันก็พิสูจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีใน
พระไตรปิฎกได้
พอพิสูจน์ได้ ก็หายสงสัย พอหายสงสัย ก็เกิดความเลื่อมใส ทำให้มีศรัทธา อยากปฏิบัติธรรม ก็จะทำความเห็นให้ตรงต่อเป้าหมายของชีวิต คือ ไปนิพพาน
จะหายสงสัย เมื่อเข้าถึงพระธรรมกาย ถ้ายังไม่เข้าถึงพระธรรมกาย แม้เลื่อมใส แต่ก็ยังสงสัย แต่ถ้าเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว จะมีแต่เลื่อมใส ไม่สงสัย แล้วจะหมดความสงสัยอย่างสมบูรณ์ เมื่อเข้าถึงกายธรรมอรหัตนั่นแหละ เพราะว่ากิจที่จะต้องทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหมดแล้ว มีกายธรรมอรหัตปรากฏอยู่ นี่คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่พระองค์ทรงสอนมนุษย์ทุกคนในโลก
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013290365537008 Mins