นึกพระพุทธเจ้า มีอานิสงค์ใหญ่

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2559

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่ อุบาสิกาแก้ว
 

นึกพระพุทธเจ้า มีอานิสงค์ใหญ่

การนึกพระพุทธเจ้านี้  มีอานิสงค์ใหญ่  ปิดประตูอบายภูมิ คือ นรก ไม่ต้องไปเกิดกันแล้ว ไม่ต้องไปเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดียรัจฉาน  

ถ้านึกหนักเข้า  จนกระทั่งเห็นองค์พระได้ใสแจ่ม  กระแสกรรมต่างๆ ที่ทำมานี้ ตามไม่ทัน  ถึงแม้มันยังไม่หมด  แต่มันก็ยังไม่ทัน 

กรรมจะหมด  ก็ต่อเมื่อหมดกิเลส  หมดกิเลสก็หมดกรรม หมดกรรมก็หมดวิบาก  เพราะฉะนั้น กิเลส กรรม วิบากนี้ ถ้าหมดกิเลสก็หมดกรรม หมดกรรมก็หมดผลของกรรม 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012182565530141 Mins