บริสุทธิ์ได้โดยนิ่ง ๆ

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๓๖

 

บริสุทธิ์ได้โดยนิ่ง ๆ : ต้องรักษาใจตลอดเวลา ไม่ให้เคลื่อนจากศูนย์กลางกาย

ลูกต้องมีความสุข ความบริสุทธิ์ ไม่ติดอะไรเลยจริง ๆ ใจต้องเกลี้ยงจริง ๆ ไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ

ถ้าฐานทัพหยาบไม่บริสุทธิ์ จะเข้าไปถึงผู้บริสุทธิ์ พระธรรมกายภายในได้อย่างไร

 

พระธรรมกายภายในท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ผู้บริสุทธิ์อยู่กับผู้บริสุทธิ์ เหมือนฝูงนกอยู่กับฝูงนก ฝูงเนื้ออยู่กับฝูงเนื้อ

 

ดังนั้นต้องทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้น ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้ ต้องนิ่ง ๆ เพราะถ้าหากไม่บริสุทธิ์ ก็จะเป็นมลทินของใจ ถ้าใจลูกบริสุทธิ์ มันจะนิ่ง อยากอยู่ภายในเอง ใจจะไม่อยากไปติดกับคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องกะโหลกกะลาอะไร เพราะไม่บริสุทธิ์ ใจไม่บริสุทธิ์จะกระเจิดกระเจิงนะ ถ้าตัวเราไม่บริสุทธิ์แล้วจะเข้าถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ ผู้ที่บริสุทธิ์ภายในได้ยังไงละ

 

นับตั้งแต่วันนี้ไปเลย ให้เป็นวันคืนแห่งความบริสุทธิ์ ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งนิ่งในนิ่ง จนความบริสุทธิ์รวมตัวหยุดนิ่ง เป็นความสว่าง ความบริสุทธิ์จะเป็นดวงใส ๆ เป็นองค์พระใส ๆ ใจที่บริสุทธิ์จะมีความสุขเพิ่มขึ้น ๆ

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012459317843119 Mins