การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2559

การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้ส่ีอะไร,บทความประจำวัน
 
 
การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 
 
                การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรรวมกันมาก ๆ ยิ่งมีพลัง เพราะจิตจะถูกกลั่นให้ใสสะอาดยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะถ้าใจบริสุทธิ์..ธาตุบริสุทธิ์ที่อยู่รอบกายก็จะมารวมกัน เป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่จะสร้างสิ่งดี ๆ ให้บังเกิดขึ้นแก่โลก เพราะทำให้ดิน อากาศ ฟ้า ทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้น เพราะกระแสธาตุแห่งความบริสุทธิ์จะไปปรับสภาพดิน อากาศ ฟ้า จากที่แปรปรวนให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติและดีขึ้นไปเรื่อย ๆ อีกทั้งศีลธรรมก็จะหวนคืนกลับมาสู่จิตใจมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
 
                 ถ้ากระแสแห่งความบริสุทธิ์ยิ่งมาก เดี๋ยวปัญหาต่าง ๆ จะหมดไปเอง อีกทั้งในเวลานี้..สิ่งสำคัญก็คือ“บุญ” บุญสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี่แหละจะช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้
 
                 อีกทั้งบุญนี้..จะถึงแก่หมู่ญาติที่ละโลกไปแล้ว คือ ผู้ที่มีทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ ผู้ที่มีสุขน้อย..ก็จะสุขมาก ผู้ที่มีสุขมาก..ก็จะมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยบุญที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี่เอง...
 
 
 
 
 
 
Cr. สำนักสื่อธรรมะ
 Total Execution Time: 0.003450083732605 Mins