ทำไมจึงต้องศึกษาภาวะปกติของร่างกาย

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2560

รู้ทันโรคจากภาวะปกติของร่างกาย 
ทำไมจึงต้องศึกษาภาวะปกติของร่างกาย "

 

GB 410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี , ความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา , DOU , ดุลยภาพบำบัดในสมัยพุทธกาล , ทำไมจึงต้องศึกษาภาวะปกติของร่างกาย , ภาวะปกติของร่างกาย

     1. เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยและกลไกที่ทำให้ร่างกายเป็นปกติคนส่วนใหญ่ เวลาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ก็มักจะไปมองว่ากินอาหารอย่างไรออกกำลังกายอย่างไร เป็นต้น

      แม้ในตำราแพทย์ โดยทั่วไปก็จะกล่าวเฉพาะลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ อีกทั้งมักเน้นว่า โรคเกิดมาได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น โรคปวดข้อ ก็อธิบายว่า โรคนี้เกิดจากข้ออักเสบหรือข้อเสื่อม คือ บอกสาเหตุของโรคทันที โดยมิได้มีการอธิบายให้เข้าใจถึงสภาพธรรมชาติของข้อในขณะที่ยังไม่เกิดอาการปวดว่ามีการทำงานตามปกติเป็นอย่างไร เช่น เมื่อเข่าข้างซ้ายเกิดอาการปวดขึ้นก็ไม่มีคำอธิบายว่า ทำไมก่อนหน้านี้ เข่าข้างซ้ายจึงไม่ปวด หรือทำไมเข่าข้างขวาขณะนี้จึงไม่ปวดดังเช่นเข่าข้างซ้าย เป็นต้น คือ ไม่มีการอธิบายว่า อวัยวะต่างๆ ทำงานกันอย่างไรจึงได้เป็นปกติ อีกทั้งยังไม่พบว่า ได้มีการศึกษาเรื่องเหล่านี้กันอย่างจริงจัง

      จากการถามคำถามว่า "ทำไม" ซ้ำๆ ย้ำๆ นี่เองจึงทำให้เกิดแนวการศึกษาในมุมมองใหม่มองกลับเข้าไปให้ถึงแก่นว่า ร่างกายคนเราทำงานกันอย่างไร จึงส่งผลให้สุขภาพดีเป็นปกติได้

    2. เพื่อประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาร่างกาย ให้เป็นปกติอยู่เสมอการที่คนเราจะสามารถป้องกันและรักษาร่างกายให้เป็นปกติอยู่เสมอได้จำเป็นต้องเข้าใจหลักสำคัญที่ทำให้ร่างกายดำรงอยู่ในภาวะปกติ เข้าใจว่า ภาวะปกติของร่างกายมีระบบการทำงานอย่างไร ถ้าการทำงานของร่างกายออกนอกระบบการทำงานปกติเมื่อใด ร่างกายก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นเมื่อนั้น เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย หรือเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นแล้วก็ต้องย้อนกลับไปศึกษาทบทวนให้เข้าใจความจริงตามธรรมชาติดังกล่าวแล้วปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการและระบบการทำงานของร่างกายปกติ ความเจ็บป่วยก็จะไม่เกิดขึ้น หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะหายไป แม้ไม่หายขาด ก็ย่อมจะทุเลาลงอย่างแน่นอน

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ GB 410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี
กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา

 Total Execution Time: 0.0010686834653219 Mins