ต้องพร้อมเสมอ

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2560

ต้องพร้อมเสมอ

 

 

                   นับตั้งแต่เข้ามาอยู่วัดปากน้ํา ชีวิตในทางธรรมของคุณยายก็รุ่งเรืองสว่างไสวมาโดยตลอด ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาและศึกษาวิชชาธรรมกายอย่างผาสุก มีความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงจากการ เรียนรู้ธรรมะภายในกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

                   คุณยายมีเพื่อนนักเรียนอยู่หลายรุ่นหลายคนที่ทําวิชชาด้วยกันอยู่ในโรงงาน ภารกิจหลักของท่าน คือการเจริญภาวนาทําวิชชากันตลอดทั้งวันทั้งคืนซึ่งชีวิตแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนามาก แม้ท่านจะอยู่รวมกันหลายคน แต่ก็เป็นเหมือนกับคนๆ เดียว เพราะว่ามีหัวใจดวงเดียวกัน

                   คุณยายเล่าว่าแม้แต่เวลาซักผ้าหรือทํากิจวัตรกิจกรรมต่างๆ ท่านก็จะค้นวิชชาไปด้วย หมายความว่า ท่านซักผ้าแล้วก็สอดส่องญาณมองดูภายในไปพร้อมๆ กัน เป็นการดูในสิ่งที่อยากรู้เพื่อดับความ ไม่รู้ให้หมดสิ้นไป เป็นการทําวิชชาที่นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายขณะเข้าเวรรับหน้าที่ในโรงงาน หลวงพ่อเคยถามท่านว่ายายทําได้อย่างไร ซักผ้าไปด้วย ค้นวิชชาไปด้วย ท่านบอกหลวงพ่อว่า “มันไม่เกี่ยวกัน ซักผ้าไป ยายก็ค้นข้างในไป สิ่งที่ยายกลัวมี เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ความอดอยาก ไม่ใช่กลัวตายแต่กลัวตอบคําถามของหลวงพ่อวัดปากน้ําไม่ได้ นอกนั้นไม่กลัวอะไร” ที่คุณยายกล่าวเช่นนี้เป็นเพราะว่าผู้ทําวิชชาไม่อาจทราบเลยว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่จะถามอะไรและถามเวลาไหน ถ้าท่านถามเมื่อไร ก็ต้องพร้อมที่จะตอบให้ได้เมื่อนั้น เรียกว่า ต้องพร้อมเสมอตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0048097332318624 Mins