สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
...อ่านต่อ
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
...อ่านต่อ
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
...อ่านต่อ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
...อ่านต่อ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
...อ่านต่อ
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ
...อ่านต่อ
บ้านกัลยาณมิตรหมายเลข 1 ของคุณยายนั้นเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ แต่ก็ไม่มีใครสามารถใช้คําว่าซอมซ่อกับบ้านหลังนี้ได้
...อ่านต่อ
ในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำยังมีชีวิตอยู่    ท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องมหาทานบารมีมาก
...อ่านต่อ
คุณยายมีความปรารถนาภายในใจที่ท่านนึกคิดเอาไว้โดยที่ไม่เคยบอกใคร แต่ท่านเปิดเผยให้หลวงพ่อได้ทราบในภายหลัง
...อ่านต่อ
โลกมนุษย์ใบนี้เป็นโลกสําหรับการสร้างบารมีเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้ง
...อ่านต่อ
หลวงพ่อไม่เคยได้ยินคุณยายปริปากบ่นในการทําหน้าที่เลยว่า “ไม่”  “ไม่ไหว” หรือ “ไม่ได้”
...อ่านต่อ
ท่านลั่นวาจาเอาไว้ว่าภพชาติต่อๆ ไปท่านจะไม่เกิดเป็นผู้หญิงอีก ท่านจะเกิดเป็นผู้ชายเท่านั้น
...อ่านต่อ
คุณยายมักสอนศิษยานุศิษย์ที่เข้าวัดมาศึกษาเล่าเรียนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำมีความมุ่งมั่นมากในการเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลกแม้ก่อนที่จะละสังขาร
...อ่านต่อ
วิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคําของท่านเพื่อให้มนุษย์และเทวดาได้กราบไหว้บูชา
...อ่านต่อ
คําว่า “มหารัตนอัฐิธาตุ” นี้เป็นเนมิตกนามที่บังเกิดขึ้นเพราะเหตุอันเป็นที่มา เหมือนชื่อของพระนางมัลลิกา
...อ่านต่อ
หลังจากที่คุณยายละสังขารแล้ว หลวงพ่อได้กราบอาราธนาพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการได้หมุนเวียนกันมาสวดพระอภิธรรม
...อ่านต่อ
การมาเกิดเพื่อสร้างบารมีของคุณยายในชาตินี้ถือว่าได้รับชัยชนะอย่างงดงาม เพราะท่านได้ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรม
...อ่านต่อ
ผู้ที่สนใจอยากจะเข้าถึงพระธรรมกายนั้นมีมากมาย การเผยแผ่วิชชาธรรมกายจึงขยายไปทั่วโลก
...อ่านต่อ
คุณยายมักสอนใครต่อใครว่า “เราเกิดมามีหน้าที่” หน้าที่อันสําคัญนี้คือการทําใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงที่พึ่งภายใน
...อ่านต่อ
ช่วงแรกเริ่มที่คุณยายนําพาหมู่คณะสร้างวัดทั้งๆ ที่ยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างแม้แต่ที่ดิน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล