ภาวิตา พหุลีกตา

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2560

สรุปโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๙๐,สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรม,บทความประจำวัน

 

สรุปโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๙๐

     ภาวิตา พหุลีกตา : ให้แปะติดภาพภายในติดดวงหรือองค์พระอย่าให้หลุดนะ ให้ติด…แบบใช้กาวชั้นดีเลยนะต่อไปลูกจะได้ยิ่งกว่าแปะติด คือ “หลุด”  หลุดเข้าไปสู่ภายในเลย เห็นดวง เห็นองค์พระ

    ให้ลูกย่ำไปย่ำมา ทำซ้ำ ๆ ภาวิตา พหุลีกตา  ทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ต่อเนื่อง ๆ 

    ความบริสุทธิ์ : ทุกครั้งที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นใจหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกาย

ตอนนั้นจิตเราจะเริ่มบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเมื่อใจหยุด

   แม้ว่าเราจะปรารถนาเพียงใดก็ตามว่า  ขอให้ข้าพเจ้า...มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ก็ได้แต่ขอถึงความบริสุทธิ์เท่านั้นส่วนความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้น  เมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เท่านั้น

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010634183883667 Mins