พระโพธิสัตว์ ไม่อิ่มในการสร้างบารมี

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2560

พระโพธิสัตว์ ไม่อิ่มในการสร้างบารมี,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

พระโพธิสัตว์ ไม่อิ่มในการสร้างบารมี

   

แม้เศรษฐกิจจะตกต่ำ


  ก็ให้ตกต่ำเฉพาะเศรษฐกิจ


   แต่อย่าให้ใจของเราตกต่ำ


   โดยไม่สร้างบารมี


     เราต้องยกใจของเราให้สูงส่ง


     ด้วยการสวนกระแส


   
   อย่าไปคอยความพร้อมของชีวิต
 

  เพราะจะหมดสิทธิ์ที่จะทำอะไร

   

ให้รวยเสียก่อน


  ให้แข็งแรง ให้หายป่วยเสียก่อน
    

       ให้หมดห่วงก่อนอย่างนี้


             เราจะไปคอยชาติไหน  ไม่มี

  
         ความพร้อมมันอยู่ที่เราพร้อมต่างหาก

 

 

จากหนังสือ คนเรา เกิดมาทำไม ? ๓ สร้างบารมี


    
 

 Total Execution Time: 0.0015346010526021 Mins